Foreldre sendte bekymringsmelding - en ansatt alene med 15 barn

- Denne gangen var ikke vikartilgangen god nok, svarer virksomhetsleder Inge Aas i Røros kommune.

Publisert

Flere foreldre reagerte da de skulle hente barn i Ysterhagaen barnehage mandag i forrige uke.

I barnehagen hadde én ansatt ansvaret for 15 barn, skriver Arbeidets Rett.

Ut fra tidligere bekymringer vedrørende kutt og nedbemanning i barnehagene, ble det sendt inn en bekymringsmelding til barnehagestyrer og virksomhetsleder hvor foreldre stilte spørsmål ved vikarbruken ved sykdom og ferier.

Virksomhetsleder Inge Aas i Røros kommune redegjør i sitt svar for at en bemanningplan skal foredele personalressursene slik at det skal være best mulig voksentetthet gjennom dagen.

- Ved fravær i personalgruppa bruker vi vikarer, slik at vi skal ha en forsvarlig bemanning, men dessverre er det ikke alltid slik at alt blir som planlagt. Forutsetningene kan endre seg i løpet av dagen, forklarer virksomhetslederen, ifølge Arbeidets Rett.

Han skriver at vikartilgangen ikke var god nok denne gangen, men at kommunen nå utarbeider en risikovurdering og tilhørende handlingsplan for å stå bedre rustet når vikarbehovet er stort.

Powered by Labrador CMS