For dårlig bemanning får uheldige konsekvenser, ifølge foreldrene i en barnehage i Målselv.
For dårlig bemanning får uheldige konsekvenser, ifølge foreldrene i en barnehage i Målselv.

Foreldre reagerer: – Rovdrift på barn og ansatte

Fallulykker, slag mot hode, barn som blir tatt kvelertak på og foreldre som henter barn og oppdager at disse sitter fast med tunga mot kaldt metall.

Publisert

Det er noe av det foreldrerådet i en barnehage i Målselv mener er konsekvensene av for dårlig bemanning. Nå har de sendt et brev til kommuneledelsen, ifølge en artikkel i avisen Nye Troms (krever abonnement).

I brevet presiseres det at det ikke er de ansatte ved barnehagen de kritiserer, men bemanningssituasjonen og systemet. Bekymringen handler om dårlig bemanning og høyt sykefravær. De opplever ikke at det er nok ansatte på jobb for å ivareta barna deres, og de opplever ei heller at barna deres blir sett, ifølge avisen.

– Slik vi ser det nå er det rovdrift både på barn og på de ansatte som er igjen i barnehagen. De ansatte gjør en formidabel innsats hver eneste dag for å få det til å gå rundt, men dette går nå på bekostning av våre barn og det er uakseptabelt. Barna våre trenger stabile forhold i barnehagen, de trenger at ansiktene i barnehagen er kjent, de trenger å bli møtt når de har utfordringer, de trenger å bli sett for både de store og de små tingene, heter det i brevet.

Uheldige situasjoner

I bekymringsmeldinga nevnes flere uheldige situasjoner: Blant annet fallulykker, slag mot hode som resulterer i sydde sting i panna, barn som blir tatt kvelertak på, og foreldre som henter barn og oppdager at disse sitter fast med tunga mot kaldt metall.

– Dette er situasjoner som også kan oppstå selv med tilstrekkelig bemanning. Den store forskjellen her er at om bemanningen er tilstrekkelig vil man se situasjonen, kunne hjelpe, forstå hva og hvorfor ting skjer og også kanskje avverge en del, heter det i brevet, ifølge avisen.

Det beskrives også hvordan det tidvis er slik at foreldre får beskjed om at henting og levering må skje både tidligere og senere enn den fastsatte åpningstiden, noe som fører til at foreldre må ta i brukt opptjent avspasering, feriedager, permisjoner, og lignende for å få dagene til å gå opp.

– Nasjonal utfordring

Håvard Johnsen, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Målselv kommune, erkjenner at kommunen har utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall ansatte i barnehagene.

– Det har i perioder variert noe hvilken barnehage utfordringen har vært størst. Rekruttering er en nasjonal, regional og lokal utfordring som gjelder mange av våre tjenester. For barnehage gir dette særlige utfordringer siden de som har barn i barnehage i stor grad er avhengig av at denne tjenesten fungerer slik at de kan gå på jobb og gjennomføre de ulike oppgavene de normalt skal.

Han sier dette er situasjoner som også kunne skjedd med normal bemanning, men gir foreldrene rett i at det med tilstrekkelig bemanning ville vært enklere å se situasjonen, kunne hjelpe, forstå hva og hvorfor ting skjer og også kanskje avverge en del. Han mener samtidig det ikke er noen løsning å stenge barnehagen, ifølge svaret til Nye Troms.

Ikke aktuelt med tilsyn

Cecilie Fossli Thomassen representerer tilsynsmyndigheten i Målselv kommune.

– Vil det være aktuelt å åpne tilsyn med bakgrunn i bekymringsmeldingen?

– I akkurat denne saken vurderer vi det slik at vi har såpass god dialog med barnehageeier at det ikke er aktuelt. Men det som beskrives er noe jeg tror veldig mange barnehager opplever knyttet til bemanning. Selv om bemanningsnormen oppfylles, er det utfordringer knyttet til fravær. Det er noe alle som jobber i barnehage kan kjenne seg igjen i, sier hun til barnehage.no.

Thomassen samarbeider tett med blant andre Bardu kommune, og kollega Berit Carho forteller at tilgangen på vikarer er begrenset.

– Vi har ikke arbeidsledighet i regionen.


Powered by Labrador CMS