Brønnøy-saken: Foreldre slår ny alarm – styrere kjenner seg ikke igjen

I et nytt leserinnlegg forsterker foreldrerepresentanter i Brønnøy kritikken mot lokalpolitikerne som har kuttet i bemanningen i barnehagene for å spare penger. «Vi har faktisk valgt dere inn i kommunestyret, og nå er det jammen på tide at dere begynner å høre på oss også,» skriver foreldrene.

Publisert Sist oppdatert

I debattinnlegget i papirutgaven av Brønnøysunds Avis fredag skriver foreldrene at det er blitt stilt spørsmål ved om de overdramatiserer situasjonen og skaper «storm i et vannglass.»

De skriver at det stilles spørsmål ved hvorfor oppvekstsjefen eller kommunestyret ikke har hørt om konsekvensene av bemanningssituasjonen før.

«Vel, det synes vi også er veldig rart, for jo mer vi snakker med folk, jo flere eksempler har vi fått på at både ansatte og foreldre har både varslet og sagt fra om både det ene og det andre siden kuttene ble innført. Men det er jo nå ganske så tydelig at dette ikke finner veien oppover i systemet», skriver ti FAU-representanter fra fire kommunale barnehager i leserbrevet.

Ville ut av Robek-lista

Brønnøy kommune hadde fram til 2015 en grunnbemanning på 6,0 barn per voksen.

Men da politikerne måtte kutte kostnader for å forsøke å få kommunen ut av Robek-lista, vedtok kommunestyret å foreta en nedbemanning i barnehagene.

For å spare 4,6 millioner kroner, ble det på tampen av 2015 vedtatt at forholdet mellom voksne og barn skulle være 1-4 blant de minste og 1-7 blant de største barna.

Nedbemanningen fikk virkning fra august 2016.

Ifølge statistikkportalen til Utdanningsdirektoratet var det per 15. desember 2016 omregnet 7,7 barn per ansatt i de kommunale barnehagene i Brønnøy.

Ordfører Johnny Hanssen har overfor barnehage.no gitt uttrykk for at tidspunktet for rapporteringen ikke er representantivt for bemanningssituasjonen.

Lister opp flere hendelser

Foran behandlingen av kommunebudsjettet for 2018 har FAU-ene i de kommunele barnehagene engasjert seg for igjen å få styrket bemanningen i barnehagene.

I sitt forrige leserbrev   for to uker siden la FAU-ene fram noen eksempler på episoder og hendelser som de mener ga grunn til bekymring.

I det nye debattinnlegget lister FAU-representantene opp en lang rekke hendelser som de har fått høre om i ettertid.

Her er et utvalg av det FAU-ene har hørt skal ha skjedd:

  • Økende voldsbruk mellom barn uten at ansatte har kapasitet til å følge opp.
  • Rapporter om gjentakende mobbing som ikke er fulgt opp.
  • En forelder har funnet barnet sitt ute alene da det var hentetid. Barnet hylskrek og var frossen og alene. De ansatte visste ikke hvor barnet var.
  • Ofte blir barn borte og uten at de ansatte vet hvor de er. En forelder skulle en gang hente sitt barn på 2 år. Det tok 15 minutter før barnet ble funnet.
  • «Vi kjenner også til tilfeller der barn har kommet seg inn på rom der de ikke har hatt noe å gjøre. I et tilfelle har barn også fått tilgang til og lekt med giftige væsker. Til alt hell hadde ikke barna drukket noe av det de fant», skriver de.
  • Flere foreldre rapporterer om barn i førskolealder som er mye mer utrygge og engstelige enn alderen skulle tilsi.
  • Barn har gjort seg ut, og det har gått lang tid før de ansatte har tid til å hjelpe dem.

FAU-representantene avslutter leserinnlegget med enda en gang å understreke at de ikke på noen måte er misfornøyd med måten de ansatte i barnehagene utfører jobben sin på.

– Kjenner seg ikke igjen

Ifølge Brønnøysunds Avis har oppvekstsjef Knut Johansen kalt inn styrerne for de fire kommunale barnehagene til hastemøte for å diskutere de siste påstandene fra foreldrerepresentantene:

– Generelt kjenner ikke styrerne seg igjen, og de føler at de har en god dialog med FAU-ene og foreldrene. Hvorfor har ikke dette kommet fram til styrerne som er de ansavarlige i hver barnehage? Dette leserinnlegget skaper forvirring og uro, sier oppvekstsjefen på vegne av styrerne.

– Hva med eksemplene i leserinnleggene?

–  Det skjer små episoder hele tida, men dette er så overveldende. FAU-representantene sier de ikke er misfornøyd med oss ansatte, samtidig som det legges fram eksempler på at vi ikke gjør jobben vår. Det virker mot sin hensikt og er direkte demotiverende for vårt omdømme, sier styrerne ifølge oppvekstsjef Knut Johansen.

  • Oppvekstsjefen og FAU-ene skal ha et møte over nyttår for å drøfte veien videre.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS