– Urimelig: Administrerende leder ved Rudolf Steinerhøyskolen, Dagny Ringheim så ikke logikken i at deres pedagoger ikke fikk bidra til å fylle pedagoghullet i norske barnehager.
– Urimelig: Administrerende leder ved Rudolf Steinerhøyskolen, Dagny Ringheim så ikke logikken i at deres pedagoger ikke fikk bidra til å fylle pedagoghullet i norske barnehager.

Steinerpedagoger får ikke leke i andre barnehager enn forbundets egne

– Urimelig, mener direktøren ved Rudolf Steinerhøyskolen.

Publisert Sist oppdatert

Rudolf Steinerhøyskolens barnehagelærerutdanning ble godkjent av Kunnskapsdepartementet (KD) i 1988 og tildelt bachelorgrad i 2002. Høyskolen mottar også statsstøtte.

Likevel får ikke en pedagog med treårig utdanning på barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen, jobbe i andre barnehager enn steinerbarnehager. Ei heller får de utvide utdannelsen med 60 studiepoeng ved en av de statlige barnehagelærerutdanningene, slik at de kan jobbe som pedagog i en annen barnehage.

I norske barnehager mangler det et sted mellom fire- og seks tusen pedagoger. Men ingen av steinerpedagogene er altså ifølge lovverket ikke kvalifiserte nok til å fylle dette pedagoghullet.

Vet ikke hvorfor

– Det er merkelig at KD ser det som sin oppgave å hindre kvalifiserte barnehagepedagoger i å arbeide i andre barnehager.og vi vet ennå ikke hvorfor dette ikke endres på. Vi har aldri fått noe godt svar av Kunnskapsdepartementet (KD), Til tross for at vi har meldt saken inn til behandling KD flere ganger, har vi ikke fått noen avklaring. Vi mener det hele må bero på en feil i lovverket, sier administrerende leder og studieveileder for bachelorstudiet ved Rudolf Steinerhøyskolen, Dagny Ringheim.

De setter nå sin lit til ny barnehagelov.

Høyskolens heltidstilbud har kapasitet til å utdanne 20 barnehagelærere hvert år, og fokuset i utdanningen ligger på nærhet til barnet, naturen, kunsten og studenten selv.

– Vi kaller det en nær-livet-opplevelse, smiler Ringheim og legger til at utdanningen er svært praksisrettet og studentene lærer noe hver dag som de kan ta direkte i bruk i barnehagen.

Ringheim mener KD ikke har noen grunn til å nekte steinerpedagogene jobb i andre barnehager, som svarer til utdannelsen.

– Steinerpedagogikken har utviklet seg i takt med samfunnet, og filosofiens idegrunnlag settes i kontekst med andre utdanninger og tendenser slik at studentene har et bredere pedagogisk ståsted nå enn før, sier Ringheim.

Lover endring

– Rudolf Steinerhøyskolens bachelorutdanning bygger ikke på Rammeplan for barnehagelærerutdanningen, og regnes ikke som annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå, jamfør barnehagelovens paragraf 18 andre ledd, forklarer avdelingsdirektør ved Barnehageavdelingen i KD, Trude Wessel Eide.

Hun sier at utdanningen derfor ikke har vært regnet for å kvalifisere for arbeid som pedagogisk leder eller styrer i andre barnehager enn steinerbarnehager, men at endring kan være underveis.

– Vi er nå i gang med et arbeid for å se på om dette regelverket skal endres.

Eide sier at de også ser nærmere på punktet om å slippe steinerpedagoger inn på statlige studier.

– Vurderingen som er gjort tidligere, er at denne utdannelsen ikke gav den nødvendige kompetansen for å tilsettes som pedagogisk leder i barnehage. I dag mener vi at det er grunn til å revurdere dette standpunktet. Det arbeider vi med, men det vil kreve regelverksendringer og ta noe tid, avslutter Eide uten å spesifisere hvor lang tid «noe tid» er.

Powered by Labrador CMS