Norske kommuner måtte i 2016 etterbetale 76 millioner kroner til PBL-barnehager etter at det ble avdekket feil i tilskuddene. Regelverket er for komplisert, mener flere.

Krever lik behandling

Sogndal kommune øker bemanningen i barnehagene fra høsten 2017, men dette vil ikke komme de private barnehagene til gode før om to år.

Publisert Sist oppdatert

Både styrerne i de private barnehagene i Sogndal, foreldrene og lederen i Utdanningsforbundet mener at dette er urettmessig forskjellsbehandling.

Les hele saken i Sogn Avis (Pluss-sak).

I budsjettet for 2017 har kommunen satt av midler til å øke bemanningen i barnehagene fra 2,9 til 3,0 årsverk per 18 barnehageplasser fra neste høst.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Tilskudd til private barnehager blir regnet ut fra to år gamle regnskap basert på kommunens utgifter til egne barnehager. Det betyr at de private barnehagene ikke får midler til å øke bemanningen før i 2019.

Dette kan kommunen gjøre med loven i hånd. Representanter for de private barnehagene i Sogndal reagerer på forskjellsbehandlingen og mener dette først og fremst til gå ut over barna i form av færre ressurser, spesielt til de sårbare barna.

Representantene for de private barnehagene mener at kommunen vil spare utgifter senere om de styrker personalet i barnehagene nå og dermed satser på tidlig innsats.

Barnehagesjef i Sogndal kommune, Karin Johansen sier prosedyren er bestemt av en forskrift og må følges. Om det skal bevilges ekstra midler, er et politisk spørsmål.

Powered by Labrador CMS