Godt rustet: – Vårt mål er at alle barn som har gått i Oslobarnehagen skal være godt rustet til å begynne på skolen, skriver barnehagebyråd Anniken Hauglie (H).
Godt rustet: – Vårt mål er at alle barn som har gått i Oslobarnehagen skal være godt rustet til å begynne på skolen, skriver barnehagebyråd Anniken Hauglie (H).

Satser på kvalitet i barnehagen

Vi kartlegger ikke for arkivets skyld, men for barnas.

Publisert Sist oppdatert

I sitt innlegg i barnehage.no fremstiller Lena Moe Oslobarnehagens språkkartlegging som om vi gjør dette for kartleggingens skyld og at dette overskygger alt annet som gjøres i barnehagen. Jeg er enig i at barn lærer gjennom lek, men vi kan ikke se bort i fra at språk også er en essensiell del av leken. Jeg kan derfor forsikre Moe om at vi ikke kartlegger for arkivets skyld, men for barnas.

Denne høsten startet nesten 1700 barn i førsteklasse i Osloskolen uten å kunne godt nok norsk til å følge vanlig undervisning. Mange av disse barna har gått i barnehagen og noen har gått der opp til fire år. Dette kan ha flere årsaker, men at et barn kan ha gått i barnehagen så lenge uten å ha lært seg tilstrekkelig norsk språk er bekymringsfullt. I flere tilfeller er det heller ikke meldt noen språklig bekymring fra barnehagen til skolen. Dette er en virkelighet som vi må forholde oss til både politisk og faglig. I løpet 2014 og 2015 skal 4000 barnehageansatte kurses i språkarbeid og språkutvikling. Målet er å øke bevisstheten og kompetansen blant våre ansatte på hvordan jobbe med språk i barnehagen og hvordan vi skal finne de som trenger ekstra hjelp og støtte slik at flere barn får et bedre utgangspunkt.

I det nylig fremlagte budsjettet har vi foreslått 100 millioner kroner ekstra til kvalitetsløft i Oslobarnehagen. Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av digitale verktøy i barnehagen og en enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom barnehagen og foresatte. Vi skal videreføre utdanning av barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. For å beholde og rekruttere dyktige ansatte ønsker vi å se på muligheten for å etablere en tiltakspakke for å sikre at de beste pedagogene blir ansatt i de mest krevende barnehagene. Vi vil også tilby flere styrere stipend til å delta på den nasjonale styrerutdanning.

Jeg vil at våre 5.500 assistenter skal få videreutvikle seg. Vi ønsker blant annet å utvikle et introduksjonskurs for nyansatte assistenter slik vi tilbyr nyansatte i Osloskolen. Andelen fagarbeidere i barnehagene skal økes ved å ta inn flere lærlinger, og la assistenter få ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.

Vårt mål er at alle barn som har gått i Oslobarnehagen skal være godt rustet til å begynne på skolen og delta i det sosiale livet i sitt nærmiljø. Dette arbeidet starter i barnehagen.

Powered by Labrador CMS