Snorre Valen er nestleder i SV.
Snorre Valen er nestleder i SV.

Vil at barnehagen skal være et velferdsgode

I SV sitt utkast til partiprogram som skal vedtas neste år, foreslår de å innføre gratis barnehage for alle barn etter fylte ett år.

Publisert Sist oppdatert

“Slik som grunnskole skal barnehage være en gratis rettighet for alle», heter det i forslaget.

SV presiserer at de store barnehagekjedene er uønskede og frykter at pengene ikke kommer barna til gode.

Skal være kommunalt eid

SV vil at barnehager hovedsakelig skal være kommunalt eid og drevet, men med rom for barnehagedrift i regi av frivillig/ikke-kommersiell sektor.

Slik ser barnehagenorge ut etter Stortingsvalget til neste år, om SV får det som de vil:

  • Lekens verdi skal ivaretas i barnehagen. Lek bidrar til helhetlig læring og utvikling. En snever oppmerksomhet på læring forstyrrer barns naturlige og gode utvikling.
  • En lovfestet bemanningsnorm der det skal være minimum én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år. Barn skal bli sett.
  • Barnehagelovens leke-, oppholds- og uteareal skal sikres. Dette er viktig for både helse og trivsel og det pedagogiske innholdet i barnehagen.
  • Gradvis innføring av gratis heltidsbarnehage for alle barn fra ettårs-alderen. Slik som grunnskole skal barnehage være en gratis rettighet for alle.

Et mindretall på to medlemmer av programkomiteen vil stryke punktet over.

  • Ha løpende barnehageopptak for ettåringer.

Gradvis overgang

Leder programkomiteen i SV, Snorre Valen sier at det er for tidlig å si om punktet gratis barnehage faktisk ender opp i det endelige utkastet.

– Gradvis innføring av gratis barnehage er et av flere forslag programkomiteen har diskutert. Vi har nå hatt en bred høringsrunde på forslaget til utkast til partiprogram og vil i løpet av høsten utarbeide et endelig utkast som vi legger frem før jul. Det er derfor for tidlig å si noe om hva vi ender opp med i vårt program, sier Valen i en e-post til barnehage.no.

– Når det er sagt er det viktig for SV at så mange barn som mulig skal få gå i barnehage, og å styrke økonomien til barnefamiliene, sier Valen.

Powered by Labrador CMS