DEBATT

Barnehagene trenger flere fang og hender.
Barnehagene trenger flere fang og hender.

- Bemanningsnorm nå!

– Blir du ikke sliten? spurte en mamma den 19 år gamle assistenten med ansvar for 16 barn. Da begynte assistenten å gråte.

Publisert Sist oppdatert

Det er frustrasjon blant ansatte i barnehagene. De opplever urettferdighet på vegne av seg selv og barna. Det er fordi antall voksne per barn varierer fra kommune til kommune. Flere barnehager har mange barn og få voksne. Det er ingen utsikter til bedring – før i 2020, da en etterlengtet bemanningsnorm skal komme. Da er alle barna som går i barnehage i dag, selv ettåringene, i skolen.

Tidvis er situasjonen i norske barnehager kaotisk. En mamma fortalte meg om en trist henteepisode. En 19 år gammel jente hadde ettermiddagsskiftet og omstendighetene gjorde sitt til at hun var alene med 16 barn. Moren fortalte om komplett kaos. Hun spurte assistenten: «Blir du ikke sliten?» Da begynte assistenten å gråte, i likhet med flere barn på avdelingen. Hun kan ikke klandres. Hun var gitt mer ansvar enn de i gamledager hadde i parkene. For før het det park. To voksne og tretti barn. I dag kan den samme voksentettheten, på en uheldig dag, like gjerne kalles barnehage.

Ligner skolen

Kunnskapsminister Røe Isaksen vil at foreldre skal kunne ha felles forventninger til innhold og læring, uansett barnehage. Det høres fint ut. Samtidig stresses læringspresset ned i barnehagene. Kunnskapsministeren forventer økt kvalitet, uten at han sikrer voksentetthet. Hans forslag til ny finansieringsmodell fra januar 2016, gir ikke mer penger til barnehagene. Premissene for barnehagene, ligner mer og mer på dem i skolen. Barnehagebyggene og basene har blitt større. Det er mange barn og få voksne. Barna skal lære.    

Antall voksne per barn er avgjørende for kvalitet i barnehagen. Det regjeringsoppnevnte Øie-utvalget så på tiltak for å sikre barn likeverdig tilbud og kvalitet. De anbefalte en voksentetthet på 1:3 for små barn og 1:6 for store barn (NOU, 1: 2012). Røe Isaksen vil heve kvaliteten med fokus på språk, læring og kompetanseheving (Barnehage.no, 11.05.15). Han nevner ikke bemanning. Kanskje han vil heve kvaliteten ved å innføre flere språkpakker til bruk i samling? Slike tiltak vil aldri kunne måle seg mot nok voksne i barnehagen. God voksentetthet muliggjør godt samspill og dialog mellom de voksne og barna – hele dagen, ikke bare i samling! En satsning på kvalitet, bør være en satsning på fler voksne.

Det er én regel for bemanningen i norske barnehager, det skal være en pedagog per syv til ni små barn eller 14 til18 store barn. Pedagoger er viktig for kvalitet i barnehagene, men tre av fem barnehager mangler tilstrekkelig pedagogisk personale (Utdanningsdirektoratet, Statistikknotat 4, 2013). Barnehagelærerne flykter fra sektoren.  

Hva er tilfredsstillende?

Utover den pedagogiske normen, er det ingen regler for hvor mange barn en voksen kan ha ansvar for. I Barnehageloven heter det: «Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.» To av tre styrere sier de er fornøyd med voksentettheten (TFoU for Utdanningsdirektoratet, 2015). Det er ikke så rart. Det er styrerne som skal stå inne for at driften er pedagogisk forsvarlig.

Få voksne på jobb preger samspillet med barna. De voksne må føre tilsyn, telle barn, stoppe tilløp til krangler. Roen forsvinner.  Tenk deg sist du hadde barnebursdag. Det er ikke enkelt å føre gode samtaler med barna, der. Blikket flakker, søker etter uro, noe du må følge opp? Å ha ansvar for, si kanskje ti barn, inviterer ikke til godt samspill. Det inviterer isteden til manøvrering av mulig kaos. I barnehagen er dette tidvis hverdagen. Barna har ofte lengre dager, enn vi voksne har på jobb. Det gjør spørsmålet om bemanning og kvalitet presserende.  

Full bemanning

Vi vil gjerne tro barna har det godt i barnehagen, men kvaliteten varierer. Vi har lover og regler for sikkerhet og helse. Den viktigste loven mangler. Hvor mange barn bør en voksen ha ansvar for? Nylig ble bemanningen i norske barnehager målt. Målingene viste en foruroligende variasjon. En ansatt kan ha ansvar for tre eller syv barn, avhengig av kommune. Det heter full bemanning, uansett.

Styrere oppgir at det er full bemanning noen timer hver dag (TFoU, 2015). Det er full bemanning når ingen voksne er syke, til lunsj, avspaserer eller er i møter. Mange foreldre har merket seg at det er få voksne i barnehagen. Foreldreutvalget for Barnehager forteller: «FUB mottar stadig henvendelser om mangelfull voksentetthet i barnehagen og at det ikke settes inn vikarer ved sykdom.» (fubhg.no)

Siden 2011 har man benyttet rammefinansiering. Private barnehager får tilskudd beregnet ut fra de kommunale barnehagenes ressursbruk. Ordningen er uforutsigbar. De private barnehagene kan måtte etterbetale tilskudd dersom kommunale barnehager bruker mindre enn budsjettert. Slik sparer man penger. Det betyr fler barn og færre voksne.

Enkel løsning

Vi har kunnskap nok om hva som øker kvaliteten i barnehagene. Barna er unge, mange og lenge i barnehagen. Høy voksentetthet er viktigere enn noensinne. Kvalitet i barnehagen, kan løses enkelt.

Gi oss en bemanningsnorm. Nå!

Sjekk bemanningen i din kommune på enbedrebarnehage.

Powered by Labrador CMS