Bedre i private: Private barnehager har lengre tid med full bemanning med barna enn kommunale barnehager.
Bedre i private: Private barnehager har lengre tid med full bemanning med barna enn kommunale barnehager.

To av tre mener barnehagene har tilstrekkelig bemanning

Halvparten av barnehagene har full bemanning med barna 4-5 timer per dag.

Publisert Sist oppdatert

Det melder barnehagene selv i en undersøkelse Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Her er noen av funnene i rapporten:
• Halvparten av barnehagene har full bemanning med barna i 4-5 timer per dag.
• 25 prosent av barnehagene har full bemanning med barna i 6-7 timer per dag.
• Private barnehager har lengre tid med full bemanning enn kommunale barnehager
• Mindre barnehager har flere timer med full bemanning enn større barnehager.
• I snitt sluttet 1,18 ansatte i barnehagene i løpet av 2014. 32 prosent av disse hadde barnehagelærerutdanning.

To av tre styrere mener barnehagene har tilstrekkelig bemanning, men styrerne i 2014 er i mindre grad enige i at det er tilstrekkelig antall ansatte i barnehagen enn de var for ti år siden.

Kompetent nok

Over 80 prosent av barnehagene svarer at de har en eller annen form for interne opplæringstiltak, og 68 prosent svarer at de har satt i verk tiltak for opplæring eller etterutdanning. Rapporten viser at private barnehager har etterutdanningstiltak i en litt større grad enn offentlige barnehager.

Av barnehagene som er spurt i rapporten, mener 80 prosent  av dem at ansatte har tilstrekkelig kompetanse — styrere i private barnehager vurderer i større grad antall ansatte og ansattes kompetanse til å være tilstrekkelig enn styrere i kommunale barnehager.

Private barnehager har også i større grad opplæringsbudsjett og satt i verk tiltak for opplæring eller videreutdanning.

Les også: Dette er det tilbudet vi kan gi med de ressursene vi har
Les også: Lettere å være syk dersom arbeidet krever for mye

PS! Undersøkelsen viser at 97 prosent av barnehagene arbeider systematisk med sosial kompetanse og barns trivsel. 85 prosent av barnehagene har rutiner for å følge opp informasjon om barns trivsel. Hele 96 prosent av barnehagestyrerne mener at personalet i barnehagen i stor, eller svært stor grad, legger til rette for at barna skal oppleve trygg tilknytning.

Powered by Labrador CMS