DEBATT

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.

– Trygghet og trivsel er grunnleggende for kvalitet i barnehagen

– Jeg er ikke bare kunnskapsminister. Jeg er også pappa til en jente på snart to år, som går i barnehagen, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og svarer på kritikken om stortingsmeldingen.

Publisert Sist oppdatert

Jeg ser hvor viktig barnehagen er for datteren min, og jeg er dypt engasjert i spørsmålet om hvordan vi skal få barn til å trives og ha det godt i barnehagen.

Trygghet og trivsel er grunnleggende for kvalitet i barnehagen. Det er avgjørende at det er nok kompetente og engasjerte barnehageansatte slik at barna får ivaretatt grunnleggende behov, at det er nok pedagoger som kan støtte barna i utvikling og læring gjennom lek, og at barn som har ekstra behov for oppfølging blir sett og fulgt opp tidlig slik at de kan få den støtten de trenger. Det er betydelige kvalitetsforskjeller mellom barnehagene. Det betyr at noen barn ikke får det barnehagetilbudet de har krav på. Det vil regjeringen gjøre noe med.

Pedagog og daglig leder Jeanette Sjetne spør meg om hva jeg definerer som kvalitet i barnehagen. Til det vil jeg svare at kvalitet i barnehagen først og fremst er helt avhengig av Sjetne og hennes kollegaer og hvordan de jobber for å oppfylle intensjonen i dagens rammeplan. For å få et godt innhold i barnehagen, trenger vi kompetente ansatte. Det er undring, skaperglede, utforsking, mestring og læring gjennom lek som skal danne grunnlaget for det gode barnehagetilbudet. Kvalitet handler også om samspillet mellom ansatte og barna. Det danner grunnlaget for en god barndom der leken står sentralt. Det handler om at de ansatte ser barna og deres ulike behov – i lek, i hverdagsaktiviteter og i samspill med andre.

Les Jeanette Sjetnes kronikk her.

De aller fleste barnehageansatte gjør en formidabel innsats i barnehagene hver dag. Samtidig må vi ta inn over oss at mange mangler nødvendig kompetanse. Derfor vil vi at enda flere skal få mulighet til etter- og videreutdanning. I år skal vi bruke 400 millioner kroner på kompetanse og kvalitetstiltak. Det er mer enn en dobling på tre år.

Barnehagens pedagogiske arbeid skal fortsatt ta utgangspunkt i barnas og barnegruppens forutsetninger. Regjeringen ønsker ikke læringsmål i barnehagen, men vi er opptatt av at hvert enkelt barns utbytte av å gå i barnehagen er godt. Ikke minst er vi opptatte av at barns sosiale kompetanse utvikles, og at barna får god språklig stimulering i barnehagen. Konsekvensene for det enkelte barn som ikke får et godt nok barnehagetilbud, kan være så store. Det kan vi ikke akseptere.

Barnehagen skal ikke drive jakt på mangler ved barn. Barn utvikler seg i ulikt tempo. Vi må imidlertid ha barnehager som sikrer at barn som har behov for en ekstra tilrettelegging, stimulering eller annen innsats for å nå potensialet sitt, får hjelp så tidlig som mulig. Det er for eksempel uakseptabelt at barns dysleksi avdekkes altfor sent. Nøkkelen er god kompetanse og gode rutiner.

Det skal ikke stilles krav til enkeltbarns læring i barnehagen. Vi stiller krav til barnehagene og eierne, og det er noe helt annet. Regjeringen har som mål å få på plass en bemanningsnorm for barnehagen innen 2020. Men arbeidet med kvalitet i barnehagen er ingen tidstyv. Ny rammeplan for barnehagen skal gi tydeligere føringer for ansatte og eiere slik at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Powered by Labrador CMS