Torbjørn Røe Isaksen setter ned et ekspertutvalg som skal bidra til å løfte barnehagelærerprofesjonen.
Torbjørn Røe Isaksen setter ned et ekspertutvalg som skal bidra til å løfte barnehagelærerprofesjonen.

Tre veier til nytt barnehageløft

Barnehagetilbudet er for tilfeldig, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, og lanserer tre metoder for å løfte tilbudet.

Publisert Sist oppdatert

I ti år har barnehagepolitikken handlet om å bygge kapasitet. Mye av jobben er gjort, og nå er det kvaliteten og innholdet som må prioriteres. Alle som har hatt barn i barnehagen kjenner igjen følelsen: Den lille jenta eller gutten som inntil nylig har vært helt avhengig av mor og far, skal nå tilbringe dagene med andre voksne og barn. Det er helt naturlig at foreldrene bekymrer seg, og det aller viktigste er barnets trygghet.

Der er norske barnehager gode, med trygge inne- og uteområder, varme hender og myke fang å kravle opp i. Men når det gjelder hva barnet vil lære og oppleve i barnehagen, er det for store forskjeller. Tilbudet til ditt barn avhenger for mye av tilfeldigheter.

Derfor må det neste store barnehageløftet handle om innhold og kvalitet. For en god barnehage har helt grunnleggende betydning for barns videre utvikling og læring, skolegang og arbeidsliv. For å skape en enda bedre barnehage må vi gjøre tre ting:

Det skal bli tydeligere hva barn og foreldre kan forvente av barnehagen når det gjelder innhold og læring, det må bli enklere for foreldrene å finne ut hvor gode barnehagene er, og vi skal utdanne flere dyktige barnehageansatte.

Barnehagen er en viktig barnsdomsarena, og barn skal få utfolde seg, være nysgjerrige, leke og lære. Men barnehagen skal også forberede barna til skolestart ved å jobbe mer systematisk med læring enn i dag. Ikke minst må vi ha som mål at alle barn kan norsk når de begynner på skolen.

Ingen er mer opptatt av hvordan barna har det enn foreldrene. Vi utvikler derfor en foreldreportal med åpen og tilgjengelig informasjon, blant annet om barnehagenes bemanning og faglige profil. Sammen med en mer konkret barnehagelov og rammeplan, vil det gi foreldrene verktøy til å være pådrivere for god kvalitet.

Forskning og statistikk viser at forskjellene mellom barnehagene er for store. I de beste barnehagene er det fire barn per voksen, i andre sju barn per voksen. Fire av ti ansatte i barnehagen mangler relevant barnefaglig utdannelse, og vi mangler 4.400 barnehagelærere.

Mange ansatte gjør en fremragende jobb, men skal vi ha ambisjoner om høyere kvalitet på barnehagetilbudet, må mange flere ansatte ha kompetanse for å arbeide med barn. Derfor satser vi på å tilby etter- og videreutdanning til alle som barnehageansatte, og det er aldri brukt mer penger på kvalitetstiltak.

I år får vi over 2.000 nye barnehagelærere, og vi gir flere assistenter mulighet til å skaffe seg et fagbrev og annen barnehagefaglig kompetanse. Dette er bare en begynnelse. Senest i 2020 vil vi innføre en norm for antall voksne i barnehagen for å sikre et mest mulig likt tilbud til alle.

Barnehagen er frivillig, og slik skal det fortsatt være. Men sammen med hjemmet, kan den bidra til å legge grunnlaget for utvikling av viktige ferdigheter barn trenger i dag og senere i livet, som å ha troen på seg selv, ta hensyn til andre, tålmodighet, konsentrasjon og samarbeid. Det må og skal skje på barns premisser.

Når nær 98 prosent av alle barn har gått i barnehage før de begynner på skolen, må barnehagedebattens viktigste tema være hvilke krav vi skal stille til barnehagens innhold. Mitt mål er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte, hvor barna kan leke og lære.

Hva mener du vi må gjøre for å løfte barnehagetilbudet? Si din mening i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS