FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

FUB: Glad for satsing på kvalitetsheving, men bekymret for bemanning for de yngste

STATSBUDSJETTET: FUB er glad for regjeringens satsing på kvalitetsheving i sitt budsjettforslag, men er samtidig bekymret for bemanningen for de yngste barna og mener at kommunene må sikres handlingsrom.

Publisert Sist oppdatert

– Barnehager med lav bemanning og kompetanse kan ikke gi barn og foreldre den kvaliteten på barnehagetilbudet, som de har krav på i henhold til barnehageloven og rammeplanen. Derfor er en økning med 400 millioner til dette gledelig, sier leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Skinstad-Jansen, i en pressemelding.

– Dette har vært en sak FUB har jobbet for lenge, og som vi gjennom vår rådgivning og kontakt med foreldre erfarer er en utfordring i mange barnehager, legger hun til.

– Lang vei å gå

FUB er også fornøyd med at regjeringen setter av mer i budsjettet til de samiske barnehagene, og at det settes av midler til språktiltak for minoritetsspråklige barn.

Gratis kjernetid til asylbarn i aldersgruppen 2-3 år (4,8 millioner kroner), er også en viktig forutsetning for tidlig innsats og integrering, mener FUB.

– Selv om 242 millioner er satt av til flere pedagoger i barnehagen fra 1. august 2018, er det ennå en lang vei å gå for å oppnå 50 % pedagogdekning i barnehagene, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

FUB er fornøyd med at det settes av 20 millioner til samarbeid om overganger hvor også skolen og SFO har en samarbeidsplikt med barnehagen.

Mener kommunene må sikres handlingsrom

Mange nok og kvaliteten på kompetansen hos de ansatte er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet, mener FUB. De er bekymret for bemanningen for de yngste barna og mener at kommunene må sikres handlingsrom for å ivareta barnas behov for omsorg, trygghet og stabilitet.

FUB mener barna må sikres god bemanning gjennom hele barnehagedagen og i hele åpningstiden, og påpeker i pressemeldingen, at hente- og bringesituasjonen er viktige arenaer for dialogen mellom hjem og barnehage, og overlevering av praktisk og pedagogisk informasjon om innholdet i barnehagen.

– Dessuten er det i begynnelsen og slutten på dagen som barnet er mest sårbar og har behov for ekstra støtte fra de ansatte. Gode relasjoner og mange nok og gode nok ansatte er avgjørende for at barna skal trives og utvikle seg i barnehagen, sier Skinstad-Jansen i pressemeldingen.

Les hele budsjettet her.

Powered by Labrador CMS