Best i små grupper: Treåringene utvikler seg best når de får være på småbarnsavdeling og aller helst i små grupper. Det viser ny norsk forskning som tyder på at det er betydelig forskjell i barns sosiale kompetanse alt etter barnets avdeling.
Best i små grupper: Treåringene utvikler seg best når de får være på småbarnsavdeling og aller helst i små grupper. Det viser ny norsk forskning som tyder på at det er betydelig forskjell i barns sosiale kompetanse alt etter barnets avdeling.

Slik får treåringene den beste utviklingen

Har treåringene best utvikling blant de yngste eller eldste i barnehagen? Og er store eller små barnegrupper best? Norske forskere ser klare forskjeller. 

Publisert Sist oppdatert

I en studie som er gjennomført ved Atferdssenteret har forskerne studert sosial kompetanse hos treåringer som eldst og yngst i barnehagegruppen. Det vil si om barnet går på småbarnsavdeling eller har blitt flyttet over på storbarnsavdeling. I studien ble både foreldre og ansatte i barnehagene spurt om hvordan barnets sosiale kompetanse og ifølge seniorforsker Henrik Daae Zachrisson er det store forskjeller å spore.

– Både foreldre og pedagogene vurderte at alle barna hadde bedre sosial kompetanse når de var eldst i barnegruppen på småbarnsavdelingen enn når de ble yngst på storbarnsavdelingen. Blant pedagogene er denne forskjellen av betydelig karakter, sier Henrik Daae Zachrisson.

Aggressive på storbarnsavdeling

I studien «Barnets sosiale utvikling» hvor 1150 barn fra fem kommuner i Norge er fulgt, har man blant annet studert barnets utagerende atferd med spørsmål om for eksempel slåing og dytting, samt sett på barnets sosiale kompetanse med Kari Lamers spørreskjema sett på barnets:

* Evne til å inngå i sosialt samspill med barn og voksne.

* Initiere og være med på lek.

* Vise medfølelse og trøste andre barn.

Mens pedagogene ikke kunne finne at barna ble mer aggressive ved overflytting til storbarnsavdeling, gir foreldrene tilbakemelding om at de synes barnet endret atferd og ble mer aggressivt.  

Zachrisson påpeker at det kan være vanskelig for en pedagog å se den sosiale kompetansen til en treåring som er plassert i en storbarnsgruppe, enn det vil være for en treåring å bli lagt merke til i en småbarnsgruppe.

– Men når foreldrene bekrefter de samme opplevelsene hjemme taler det for at funnene er reelle, mener forskeren.

Bedre med små barnegrupper

I studien har forskerne også sett på hvordan treåringene utvikler seg i barnehagen ut fra størrelsen på barnegruppen. Også her finnes det signifikante forskjeller. Og det mye som tyder på at små barnegrupper er bedre for treåringene enn de store.

– I vår studie hadde vi barnehager med grupper fra sju til 40 barn, mens snittet lå på 14 barn per gruppe. Det vi ser når vi spør pedagogiske ledere, er at det er ingen tvil om at jo større barnegruppene er, desto dårligere er treåringene på sosial kompetanse. Også her ser vi en betydelig bedre effekt hos de barna som går i mindre barnegrupper, sier Henrik Daae Zachrisson.

Mer sett

Han understreker at dette er foreløpige funn i analysene og at man ikke har sett på effekten av utdanningsnivået og type utdanning verken til assistenter eller pedagoger i barnehagen. Kan det for eksempel tenkes at de med høyest utdanning velger barnehager med små barnegrupper? Det er forhold vi ikke har sett på, understreker Zachrisson.

– En annen årsak til at barn i små barnegrupper utvikler bedre sosial kompetanse kan rett og slett skyldes at de blir mer sett enn i grupper med mange barn. Det er også sannsynlig å tenke at det er lettere å legge til rette for trening i små grupper enn i store barnegrupper, påpeker forskeren ved Atferdssenteret.

Fakta om studien:

* Barns sosiale utvikling er et forskningsprosjekt som følger 1150 småbarnsfamilier fra barna er 6 måneder gamle til de begynner på skolen.

* 145 barnehager deltar i studiet.  

* Familiene kommer fra Bamble, Drammen, Porsgrunn, Skien og Tinn. 

* Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til å bedre barns oppvekst gjennom nye tiltak som fremmer utvikling av sosial kompetanse og forebygger atferdsvansker.

Powered by Labrador CMS