Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på PBL sitt landsmøte på Gardermoen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på PBL sitt landsmøte på Gardermoen.

Lanserer kvalitetsmelding om språk og læring

Fredag lanserer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen den mye omtalte kvalitetsmeldingen om barnehager, kalt «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehage», der læring er sentralt.

Publisert Sist oppdatert

Dette er stortingsmeldingen den nye rammeplanen for barnehage ble satt på vent for, og som skal inneholde både språk, læring, foreldresamarbeid og kompetanseheving.

Da kunnskapsministeren slapp nyheten om en kvalitetsmelding på PBLs landsmøte i mai, kunne han røpe at framtidens barnehage handler om nettopp kvalitet og at læringsbegrepet vil stå sentralt.

– Vi har bygget ut og satsingen de siste årene har vært på kvantitet. Men hva med innholdet? sa Isaksen fra talerstolen.

Lærelyst legges i barnehagen

Han la vekt på at framtidens barnehagemodell må være en barnehage der barn knekker lekekoden. Og det klarer ikke sektoren med de store forskjellene som er i tilbudet i dag, der det er ren bingo hvilket tilbud barnet får ut i fra hvilken kommune de bor i.

I stortingsmeldingen vil Isaksen gjøre barnehagens innhold klarere. Han kunne også avsløre at stortingsmeldingen ville si noe om språk:

– Vi vet at grunnlaget for lese- og lærelyst legges allerede i barnehagen. Vi trenger et politisk dokument som sier noe om hvordan barnehagen jobber med språk og hvordan læring skal foregå i barnehagen. Vi må sette ord på hva læring i barnehagen skal inneholde. For slik det er nå vet foreldre rett og slett for lite om barnehagetilbudet i sin barnehage. Foreldre må få vite hvilke ressurser barnehagen besitter, uttalte Isaksen.

Lover kompetanseheving

Stortingsmeldingen vil også si noe om bemanning.

– For bemanning og kvalitet henger uløselig sammen! Vi må satse på kompetanseheving og videreutdanning også for dem som allerede jobber i barnehagen.

Kunnskapsministeren hintet også om midler til dette og nevner at det skal settes av 40 millioner kroner til kompetanseheving i barnehagen, samt vikarmidler.

Bedre norsk

I pressemeldingen som Kunnskapsdepartementet sendte ut i forbindelse med lanseringen fredag, går det fram at Isaksen vil presentere konkrete tiltak i stortingsmeldingen. Kunnskapsministeren gjør det klart at han vil ha mer læring og bedre arbeid med språk i barnehagen, for å sikre barn en god start på skolen.

– I dag går de fleste barn i barnehage, men mange barn begynner på skolen uten å kunne norsk godt nok. Kunnskapsministeren har allerede varslet at han vil ha krav om kompetanse i norsk for de ansatte. En undersøkelse viser at minoritetsspråklige ansatte ikke kan nok norsk til å kommunisere godt med foreldre, barn og ansatte, heter det i pressemeldingen.

Les mer på barnehage.no fredag når vi følger lanseringen.

Grunnlag for ny stortingsmelding 

I 2013 fikk en arbeidsgruppe i oppdrag å lage et utkast til revidert rammeplanen for barnehagen. Prosessen omfattet del 1 og 2 av rammeplanen. Del tre av rammeplanen, som mellom annet omhandler det arbeidet barnehagepersonalet gjør med planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet, og det tverrfaglige samarbeidet, var ikke en del av revideringsprosessen. Dette fordi innholdet i denne delen av rammeplanen vil henge sammen med planlagte endringer i barnehageloven.

Les mer om rammeplanen her.

Hvilke forventninger har du til kvalitetsmeldingen? Del gjerne i kommentarfeltet eller send til oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS