Mange foreldre føler de får vite for lite av hva barnet har gjort i barnehagen eller om det har god kontakt med de voksne.
Mange foreldre føler de får vite for lite av hva barnet har gjort i barnehagen eller om det har god kontakt med de voksne.

Dette trenger foreldrene av barnehagen

Alle foreldre må bli hørt, ikke bare de ressurssterke.

Publisert Sist oppdatert

Foreldresamarbeidet er viktig for barnets trivsel. Likevel mottar Foreldreutvalget for barnehager (FUB) ofte henvendelser fra foreldre som ikke føler seg sett og hørt av barnehagen, noe som igjen går ut over barnet.

Tirsdag var hun på PBLs landsmøte for å snakke om det viktige foreldresamarbeidet.

- Den gode dialogen mellom barnehagepersonalet og foreldrene fremmer uten tvil barnets trivsel og utvikling, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jensen og påpeker viktigheten av det gode foreldresamarbeidet.

- De ansatte i barnehagen kan utgjøre forskjellen mellom en god og en dårlig barnehage, sier Skinstad-Jansen.

Bemanning bekymrer

Og nettopp bemanning er noe foreldre ofte spør om. Er det nok ansatte i barnehagen til å ivareta barnet?

Ifølge FUB er dagens barnehageforeldre opptatte av både bemanning, samarbeid, sikkerhet, økonomi og drift og lokale foreldreutvalg.

- Både mangel på vikarer og pedagogmangel opptar foreldrene, sier Skinstad-Jansen og oppfordrer alle barnehageeiere og praktisereåpenhet rundt prosessene i barnehagen.

Opptatt av sikkerhet

Et annet punkt som opptar foreldrene, er når toåringer flyttes over til storbarnavdeling etter jul.

- Vi hører også fra foreldre som opplever å bli dårlig behandlet av personalet, at barnet blir oversett av personalet eller omtales på en nedlatende måte. Vi hører fra foreldre som ikke blir informerte når barnehagen kontakter barnevern og PPT og som klager på mangel på struktur og planer, sier Skinstad-Jansen.

Et annet viktig punkt er sikkerhet. Spesielt i forbindelse med utflukter når det gjelder barn i buss, ulykker i barnehagen, HMS-arbeid og at barn sover uten tilsyn. Og alle disse punktene bunner ut i bemanning.

- Ha mobbebrillene på!

- Det er ille når barn holdes hjemme på turdager fordi foreldrene ikke tør sende med på grunn av lav bemanning, sier FUB-lederen og gir følgende råd til barnehageledelsen;

- Ha avklarte forventninger, gi god informasjon, prioriter foreldresamarbeid, vær synlig og tydelig i ditt lederskap, ha felles verdier og praktiser åpenhet!

Og ikke minst; ha mobbebrillene på. For mobbing skjer i barnehagen.

- Det er så viktig at de ansatte ser dette og at de vet hva de skal se etter. At de er bevisste de små signalene og at de er mange nok på jobb til å fange opp det som skjer.

Powered by Labrador CMS