Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) sier til Utdanningsnytt at de nå vil se på regelverket for familiebarnehager for å sikre barna det de har krav på av oppfølging og kvalitet.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) sier til Utdanningsnytt at de nå vil se på regelverket for familiebarnehager for å sikre barna det de har krav på av oppfølging og kvalitet.

Vurderer å skjerpe bemanningskravene også for familiebarnehagene

Fram til nå har familiebarnehagene vært unntatt de samme kravene til bemanning som de ordinære barnehagene. Nå kan det bli en endring.

Publisert

Det skriver Utdanningsnytt, som den siste tiden har hatt fokus på organiseringen av familiebarnehagene. De har blant annet funnet ut at av de 537 familiebarnehagene som var registrert i 2017, hadde 103 av dem eiere som eide flere barnehager. På det tidspunktet gikk 4 200 barn i familiebarnehage; 1,5 prosent av alle barn i norske barnehager. 

Samtidig er kravene til både pedagogisk kompetanse og bemanning langt lavere enn til de ordinære barnehagene. 

Andre regler

Med ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm for ordinære barnehager fra 1. august i fjor, skal det nå være én ansatt per tre barn under tre år, og en ansatt per seks barn over tre år. Kravet til pedagogisk bemanning innebærer at det skal være én barnehagelærer per syv barn under tre år, og per 14 barn over tre år. 

For familiebarnehagene gjelder andre regler. Virksomheten skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem. Et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig. Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år som er til stede samtidig. Det eneste kravet til pedagogisk bemanning, er at det kan være maksimalt 30 barn per barnehagelærer som gir pedagogisk veiledning.

Videre kan én assistent ha ansvaret for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år. Er flertallet under tre år, må antallet reduseres. Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger, heter det i Forskrift om familiebarnehager

– Reglene bør skjerpes

PBL-direktør Anne Lindboe er blant dem som mener at reglene om kvalitet bør skjerpes i familiebarnehagene. Til Utdanningsnytt understreker hun blant annet at barn i familiebarnehager har samme behov som andre barn.

– Familiebarnehagene er annerledes enn de ordinære barnehagene. Derfor kan vi ikke bare kopiere regelverket for ordinære barnehager over til familiebarnehagene. Men vi mener det er naturlig å vurdere innskjerpinger i bemanningsnormene i samme omfang som for ordinære barnehager, sier hun.

Nå får hun støtte også fra Kunnskapsdepartementet. Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) tar nå til orde for å vurdere kravene til familiebarnehagene, ifølge nettstedet. 

 – Alle barn skal være trygge og ha det godt i barnehagen, også i familiebarnehager, sier Sjøberg, og legger til:

 – Familiebarnehager er annerledes organisert enn ordinære barnehager. Det kan være et godt valg for noen familier, bidrar til et mangfold blant barnehager, men barnas behov for trygghet og et godt pedagogisk opplegg er det samme.

Powered by Labrador CMS