Flere barnehagelærere og fagarbeidere vil øke kvaliteten i barnehagen.
Flere barnehagelærere og fagarbeidere vil øke kvaliteten i barnehagen.

Ny pedagognorm i Oslobarnehagen

Minst 50 prosent barnehagelærere og flere fagarbeidere. Det er kjernen i en ny bemanningsavtale for kommunale oslobarnehager.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune nekter å vente på en nasjonal bemanningsnorm i 2020, og tar saken i egne hender. Nå har Utdanningsforbundet og Fagforbundet forhandlet med Oslo kommune om en ny grunnbemanningsavtale for Oslos kommunale barnehager.

Her er kjernen i avtalen:

  • Barnehager i Oslo skal bemannes med én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år. (Det er samme krav til bemanning som dagens avtale.)
  • Partene er enige om en målsetting om at minst halvparten av barnehagens personale skal ha barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning.
  • De er også enige om en målsetting om at andelen fagarbeidere skal økes opp mot en fjerdedel av de ansatte.
  • «Ved vedtak om ekstra bemanning knyttet til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp eller behov for tilrettelegging kommer disse i tillegg til ordinær bemanning.» heter det i avtalen.
  • Det står også at det «ved sykdom eller annet fravær bør settes inn vikar ved behov.»

– Hvor lang tid vil det ta før disse målene er nådd?

– Den nye bemanningsavtalen trer i kraft fra 1. januar 2017 og den er først og fremst en seier for byens barn og fremtidens Oslo. Avtalen sikrer voksentetthet, mål om 50 prosent barnehagelærere og opp mot en fjerdedel barne- og ungdomsarbeidere. Det er et stort steg fra dagens 33,4 prosent barnehagelærere og 6,6 prosent barne- og ungdomsarbeidere, sier barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl i en e-post til barnehage.no.

– Fremover blir det viktig at barnehagene ansetter flere barnehagelærere og fagarbeidere ved nyansettelser og videreutdanner de som allerede jobber der. Vi skal også bygge mange nye barnehager i årene fremover, og i disse vil det opprettes stillinger i tråd med den nye bemanningsavtalen, fortsetter hun.

Tellevik Dahl håper kunnskapsministeren lar seg inspirere av avtalen kommunen nå har inngått med Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Nye private barnehager må følge kommunens bemanningsnorm

Den nye barnehagenormen gjelder kommunale barnehager og nye private barnehager, men ikke allerede eksisterende private barnehager, påpeker barnehagebyråden.

– Kommunen kan ikke pålegge allerede eksisterende private barnehager krav som går utover kravene i barnehageloven og rammeplanen. Men det vil bli stilt krav til alle nye private barnehager at de må følge kommunens bemanningsnorm, sier Tellevik Dahl til barnehage.no.

Alle nye private barnehager i Oslo må følge de nye retningslinjene som byrådet og samarbeidspartiene har jobbet fram.

– Har lyttet til profesjonen

Lederen av Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, sier til Utdanningsforbundets nettside at samarbeidet med Fagforbundet har vært godt, og hun er glad for at byrådet i Oslo har innfridd Utdanningsforbundets krav.

– De har lyttet til profesjonen, og sørger nå for å styrke kvaliteten i barnehagene. Denne avtalen viser at byrådet er opptatt av innholdet i barnehagene, og ikke bare det å bygge flere barnehager. Her viser byrådet i Oslo vei for hele landet! sier hun.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Fagforbundet fornøyd

Roger Dehlin er nestleder i Fagforbundet Oslo og representerer fagarbeiderne i barnehagen. Han sier i en pressemelding at han er svært fornøyd med at andelen barne- og ungdomsarbeidere skal opp fra dagens seks til rundt 25 prosent, og mener den nye avtalen er en viktig milepæl.

– Etter flere år med bråk og usikkerhet, som en følge av at forrige byråd sa opp bemanningsavtalen i flere runder, har vi nå fått på plass en avtale som skaper ro og stabilitet, sier Roger Dehlin.

Antall barne- og ungdomsarbeidere har økt de siste årene. Oslo ligger langt bak landsgjennomsnittet med bare seks prosent mot 18.

Avtalen skal gjelde for ett år om gangen, og videreføres fra år til år, om den ikke sies opp av en av partene. Den inntrer fra 1. januar 2017.

Powered by Labrador CMS