DEBATT

– Barnehagelærere gjør sitt beste for å oppfylle de kravene som allerede er satt med den knappe tiden de har. Hvordan vil det da være mulig å møte de nye kravene som blir stilt uten økt bemanning? spør barnehagelærerstudentene.
– Barnehagelærere gjør sitt beste for å oppfylle de kravene som allerede er satt med den knappe tiden de har. Hvordan vil det da være mulig å møte de nye kravene som blir stilt uten økt bemanning? spør barnehagelærerstudentene.

– Økt bemanning må til for å øke kvaliteten i barnehagene

– Tar utviklingen av barnehagen store skritt tilbake med den nye stortingsmeldingen? Det ser slik ut for oss, når vi ikke har bemanning til å møte kravene som regjeringen stiller, skriver tre barnehagelærerstudenter ved HiØ.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen ønsker med Stortingsmelding 19 å øke kvaliteten i barnehagen med fokus på språk, læring og kompetanseheving. Som følger får barnehagene nye krav som skal oppfylles, med stor vekt på læring og språkutvikling.

Barnehagelærere gjør sitt beste for å oppfylle de kravene som allerede er satt med den knappe tiden de har. Hvordan vil det da være mulig å møte de nye kravene som blir stilt uten økt bemanning?

Regjeringen har som mål at i 2020 skal 50 prosent av de ansatte i barnehagene være faglig utdannet, for å få økt kvalitet. Ansatte i barnehagene setter seg motiverte på skolebenken for å få faglig påfyll, men hvem blir igjen i barnehagene med barna? En konsekvens blir at ufaglærte vikarer dyttes inn for å få personalkabalen til å gå opp. Hva med kvaliteten på barnehagene fra i dag og frem til år 2020? Hvordan skal det la seg gjøre å sende ansatte på kurs uten at dette går utover barn og personalet som er igjen? Når noen er borte fra jobb faller arbeidsmengden på dem som er igjen, og mye av det pedagogiske arbeidet og rutiner barna er vant med uteblir. Når det pedagogiske arbeidet uteblir svekkes kvaliteten på barnas barnehagehverdag og de ansatte på avdelingen klarer ikke oppnå de målene de har satt seg. Barn trenger forutsigbarhet i det daglige og kjente og trygge relasjoner rundt seg.

Barnehagelærer og blogger Eivor Evenrud, setter ord på frustrasjonen vi føler etter å ha lest stortingsmeldingen, ved å si: «Nok en gang er det bare en haug med papir som sier ingenting annet enn at: Vi trenger ikke flere pedagoger eller høyere voksentetthet i barnehagen – det er de som jobber der som må bli bedre

Barnehagene i Norge er bygd på den norske barnehagetradisjonen hvor omsorg, lek og læring sees i sammenheng. Det har vært lagt vekt på barns rett til medvirkning og leken og dens egenverdi. De siste årene har det blitt satt større fokus på de yngste barnas tilknytning i barnehagen. På barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold har disse temaene stått veldig sentralt i vårt pensum gjennom snart to år. Slik vi opplever det, ønskes det at vi skal bli barnehagelærere med uendelige muligheter og tid til å se og følge opp hvert enkelt barn i deres unike utvikling. Vi skal utforske og skape sammen etter den nordiske barnehagetradisjonen, hvor vi i fellesskap skal danne oss til fungerende mennesker med god selvfølelse og omsorg for andre.

Ut i fra våre egne erfaringer vet vi at det som er ønsket ikke samsvarer helt med realitetene i barnehagene. Det er allerede knapt med tid og bemanning i dag. Hvordan skal det da bli når stortingsmeldingen trer i kraft?

Pedagoger og assistenter jobber ofte langt over gitt arbeidstid for å kunne gi barna den gode hverdagen. De gir av hele seg hver dag for at det enkelte barnet skal føle seg verdifullt. Stadig må pedagogiske planer endres fordi det er sykdom i personalgruppen. Det blir ikke tid til etterarbeid og refleksjon, da det er viktigere å være der for Per som har en dårlig dag. Eller når nysgjerrigheten til Oda og Ida burde fått større plass, da de viste interesse for den store maurtuen som ligger utenfor barnehagen, men må nøye seg med å se i en bildebok om maurtuer. De blir lovet at i neste uke når Kari er tilbake på jobb, eller i morgen når det ikke er så sent på dagen og flere ansatte er til stede, at de da kan ta turen bort til maurtuen. Slike hendelser er ikke ukjent for de av oss som har jobbet i barnehage, og det kan se ut som om tiden og mulighetene blir enda mindre om regjeringen får det slik de ønsker.

Tradisjonen i norske barnehager viser at barna lærer mye gjennom lek. Dette er noe regjeringen presiserer at det skal fortsettes med. For å klare å gjennomføre det, er det viktig med nok bemanning til å veilede og tilrettelegge for barna på deres premisser.

Vi opplever at de som jobber i barnehagen har et genuint ønske om at barna skal ha en tilfredsstillende utvikling slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv, men føler at de blir hindret av begrensede ressurser i hverdagen.

En hel profesjon står nå samlet etter at den nye stortingsmeldingen kom. Barnehagelærere og forskere skriver uten stopp og det publiseres daglig. Vi opplever det som et opprør fra profesjonen i håp om å få politikerne til å forstå at de nå er på vei til å ødelegge en tradisjon, ta mange skritt tilbake i utviklingen av barnehagen, og ikke minst, sette urimelige krav til personalet.

Hvorfor blir ikke profesjonens utspill tatt med i vurderingen? Vi finner det rystende at regjeringen kjører et politisk løp uten å samarbeide med barnehagefeltet. Det brukes svak henvising til forskning som et seriøst grunnlag for en melding som vil gå utover alle barn i norske barnehager. Hadde det ikke vært bedre å inkludere profesjonen som sitter på den mest verdifulle informasjonen og erfaringen? Ønsket om økt kvalitet for alle barn i barnehagen er noe vi støtter og er positive til, men hvordan skal dette realiseres i praksis? For det er der det må fungere, ikke bare være flotte ord på et papir. Høyere bemanning i barnehagene nå, er det eneste riktige stedet å starte for å øke kvaliteten i barnehagen.

Powered by Labrador CMS