Skjervøy kommune har i underkant av 3.000 innbyggere.
Skjervøy kommune har i underkant av 3.000 innbyggere.

Vedtok 2,5 stillinger mer enn normen: – Jubelen sto i taket

Politikerne lyttet til barnehagestyreren.

Publisert Sist oppdatert


I siste kommunestyremøte før sommeren vedtok Skjervøy-politikerne å tilsette 2,5 stillinger over forskriftsfestet minstenorm for bemanning, skriver Framtid i nord.

Bemanningsøkningen koster kommunen 660.000 kroner for resten 2023 og på helårsbasis enda mer, men av saksframlegget går det fram at administrasjonen i kommunen mener det er nødvendig:

«Hovedårsaken til dette er at barnehagen har en stor andel barn med flerspråklig bakgrunn (ca halvparten) og et politisk ønske om fleksibelt barnehageopptak. Det er ofte vanskelig å rekruttere midt i et barnehageår. Ved å bemanne litt over minstenorm, er det en buffer som kan brukes om/når det fylles opp med barn utover året. Fra faglig hold ser en også at god bemanning gir bedre oppfølging av det enkelte barnet og kan dermed også ha en forebyggende effekt.»

Styrer innledet

Da saken var oppe til behandling innledet barnehagen styrer, Raymond Fredriksen.

Det kom fram at Prestejorda barnehage er i god utvikling på flere fronter. Barnehagen skal bli fem avdelinger, lokalisert i nåværende Prestejorda barnehage og Eidekroken barnehage. Prosessen rundt dette er godt i gang, ifølge Fredriksen.

Men nøkkelen for å levere god barnehage er personalet, og per dags dato har barnehagen for få ressurser til å oppfylle kravet om å levere god nok kvalitet til hvert enkelt barn, som barnehageloven stiller, var styrerens budskap. Han pekte blant annet på at han per dags dato manglet tre pedagoger til nytt barnehageår.

Raymond Fredriksen innledet under kommunestyremøtet 22. juni.
Raymond Fredriksen innledet under kommunestyremøtet 22. juni.

Det vil bli utfordrende i forhold til flyktningsituasjonen og det politiske vedtaket om løpende opptak dersom det ikke er nok personell, poengterte han overfor politikerne i kommunestyret.

Og fikk gehør.

Språkpedagog

– Vi i KrF og i posisjonen har fått signaler fra barnehagen over tid at man har slitt med arbeidsbelastningen og med sykefravær. Flere ansatte har også sluttet. Derfor har vi prøvd å se på tiltak for å forbedre arbeidssituasjonen, sier kommunestyrerepresentant og leder i Skjervøy KrF, Magnar Solbakken, til Framtid i nord.

Han viser til at ett av tiltakene er å ansette en språkpedagog som begynner i høst.

– Jubelen sto i taket da vi fikk vite om vedtaket. Det er fint at de ansatte har blitt hørt i denne saken. Med flere stillinger vil trykket på de ansatte lette og vi får fulgt opp ungene enda bedre, sier Hilde Isaksen, som er pedagogisk leder i Prestejorda barnehage, til lokalavisa.

Hun tror også det blir lettere å holde på de ansatte fordi de blir mange nok på jobb. Det fører til mindre fravær og mer stabilitet, noe også foreldrene til barna vil sette pris på, ifølge Isaksen.

Powered by Labrador CMS