Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.
Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

Fagforbundet: – Barne- og ungdomsarbeidere bør være en del av pedagognormen

– For å sikre den pedagogiske oppfølginga av ungene mener vi det bør være minst 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen som en del av pedagognormen, sier Mette Henriksen Aas i Fagforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag denne uken sendte regjeringen på høring et forslag om en nasjonal bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm, som etter planen skal tre i kraft 1. august 2018.

Regjeringen vil at det minst skal være én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år.

Regjeringen ønsker også å innføre et skjerpet krav til den pedagogiske bemanningen og foreslår at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7-9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14-18 barn over tre år.

Les mer om forslaget her.

Vil ha 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere

I en e-post til barnehage.no sier Mette Henriksen Aas, leder i seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, følgende om regjeringens forslag:

– Det viktigste er at vi får på plass en helhetlig bemanningsnorm. Fagforbundet ønsker seg større voksentetthet enn regjeringas forslag.

Henriksen Aas mener alle yrkesgruppenes kompetanse må telles med i pedagognormen.

– For å sikre den pedagogiske oppfølginga av ungene mener vi det bør være minst 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen som en del av pedagognormen. Barne- og ungdomsarbeideren er også en pedagogisk utdanning, understreker hun.

– Det er viktig at en bemanningsnorm sikrer at barna får den voksentiden og oppfølgingen de trenger – slik at økt voksentetthet på papiret ikke ender med mer kontortid i praksis. Det betyr også at treåringene skal telles som treåringer fra den måneden de fyller tre, for å sikre at ikke toåringer flyttes opp til storbarnsavdelinger med lavere voksentetthet, sier Henriksen Aas.

I forslaget regjeringen har sendt på høring presiseres det at barna skal regnes som over tre år fra august det året de fyller tre år.

Et skritt i riktig retning

Leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Skinstad-Jansen, mener regjeringens forslag til bemannings- og pedagognorm er et skritt i riktig retning.

– Vi er veldig glade for at regjeringen ser et behov både for flere ansatte i barnehagen og også flere ansatte med barnefaglig kompetanse, sier Skinstad-Jansen til barnehage.no.

– Vi ønsker at 50 prosent av alle ansatte i barnehager skal være barnehagelærere, men dette er absolutt et skritt i riktig retning, legger hun til.

– Å sikre kvalitet i alle barnehager er en av FUBs hjertesaker, og vi mener kvalitet i stor grad handler om de ansatte i barnehagen. En nasjonal bemanningsnorm og økt pedagogtetthet er også viktig for å skape jevnere kvalitet. I dag vet vi at det er store kvalitetsforskjeller fra kommune til kommune, men også innad i kommunene, avslutter Skinstad-Jansen.

Les hele høringsnotat her.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS