Behov for 500 nye barnehageansatte i kommunene i årene framover

KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren frem mot 2028. I et notat publisert på sine hjemmesider, kommer det blant annet fram at hvis kommunesektoren skal kunne tilby samme nivå på tjenestene den nærmeste tiårsperioden må antall årsverk øke med om lag 40.000 frem mot 2028. 

Det er store forskjeller i fremtidig behov for årsverk mellom sektorene. Den klart største økningen i årsverksbehov forventes innenfor helse- og omsorg med ca. 38.000 årsverk. Dette tilsvarer en økning på 26,5 prosent. I de andre sektorene forventes endringen å ligge mellom minus 1,7 og 7,6 prosent frem mot 2028.

For den kommunale barnehagesektoren forventes en økning i behovet på 1,2 prosent - fra dagens 40.300 ansatte til 40.800 ansatte i 2028. 

Behovet for årsverk i barnehagesektoren bestemmes av flere faktorer. Blant annet andelen kommunale barnehager (dette notatet tar ikke for seg årsverksbehov i private barnehager), dekningsgraden i barnehager, samt antall barn per voksen i barnehagene, står det i saken. 

Powered by Labrador CMS