Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) var til stede da UNICEF lanserte nye rettighetskort for barn i Dønski barnehage i Bærum tirsdag.
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) var til stede da UNICEF lanserte nye rettighetskort for barn i Dønski barnehage i Bærum tirsdag.

Lanserte nye rettighetskort for barn

Tirsdag lanserte UNICEF Norge to nye rettighetskort for barn. De nye kortene setter fokus på to alvorlige temaer; vold og overgrep mot barn.

Publisert Sist oppdatert

Barnas rettighetskort er en pakke bestående av 15 kort som omhandler barnas egne menneskerettigheter, som er fastsatt gjennom FNs barnekonvensjon, samt et ressurshefte med informasjon, tips og råd for de voksne.

Kortene er ment å være et verktøy for barnehager og skoler til å snakke om og lære barn om sine rettigheter, og er utviklet i samarbeid med barnehagelærere.

– En av UNICEFs viktigste oppgaver er å spre kunnskap om barns rettigheter, og det er nødvendig at barna blir kjent med sine egne og andres rettigheter tidlig. Når det gjelder retten til beskyttelse mot vold og overgrep, er det viktig at barnehagelærere og lærere får verktøy til samtaler og refleksjon sammen med barna, både for å forebygge og avdekke. Vi vet at det finnes store mørketall på dette feltet, og derfor er det viktig at barn tidlig både får et språk og en mulighet til å snakke om vold og overgrep, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken i en pressemelding.

De to nye kortene handler om at «alle barn har rett til å ha det trygt og godt» og «alle barn har rett til å bestemme over sin egen kropp».

Gjennom bilder, spørsmål og samtale kan kortene være et utgangspunkt for å ta opp vanskelige temaer som vold og overgrep mot barn. De to nye kortene og informasjonsteksten i heftet, er laget i tett samarbeid med representanter fra Statens Barnehus Oslo.

Med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet tilbys materiellet gratis til barnehager og skoler.

– For å lykkes i arbeidet med å hindre vold og overgrep mot barn må vi starte tidlig, og vi må snakke om volden. Utsatte barn bærer på vonde hemmeligheter. Det er helt avgjørende at de som er tett på barn og familier tør å ta opp vanskelige temaer og håndtere vanskelige svar. Vi må satse på barnehager, helsestasjoner, familievernkontor, politiet og foreldrestøttende tiltak, slik at de som møter utsatte og deres familier har den trygghet og kunnskap de trenger for å avdekke og forebygge vold og overgrep, sier justis- og beredskapsminister minister Per-Willy Amundsen (Frp) i pressemeldingen.

Barnas rettighetskort ble lansert i 2011 og nærmere tusen barnehager og skoler har tatt i bruk den første utgaven av rettighetskortene.

Les mer om den reviderte og utvidede utgaven av Barnas rettighetskort her.

Powered by Labrador CMS