– Det er ikke gjort en slik stor nasjonal kvantitativ undersøkelse med dette fokuset tidligere, sier forsker Åsta Birkeland.
– Det er ikke gjort en slik stor nasjonal kvantitativ undersøkelse med dette fokuset tidligere, sier forsker Åsta Birkeland.

Vil finne ut mer om hvordan barnehager legger til rette for utforskning

– Barns utforskning, og vilkår for barns utforskning, er helt sentralt for deres utvikling og danning, sier forsker Åsta Birkeland.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan arbeider egentlig norske barnehager med utforskning?

Det vil forskere ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) gjerne ha svar på. Derfor vil de i løpet av februar sende ut en spørreundersøkelse til alle landets barnehager.

– Vi mener at barns utforskning, og vilkår for barns utforskning, er helt sentralt for deres utvikling og danning. Utforskningsbegrepet går på tvers av alle fagområder, og er et sentralt begrep også i barnehagens rammeplan der det knyttes til barns læringsprosesser, sier Åsta Birkeland om bakgrunnen for undersøkelsen.

Hun er dosent ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved HVL og en av kjerneforskerne ved BARNkunne.

Mens det er forsket mye på lek og læring, har den utforskende praksisen blitt viet mindre oppmerksomhet, ifølge forskeren.

– Det er gjort ulike empiriske studier av vilkår for barns utforskning, for eksempel ved BARNkunne, men det er ikke gjort en slik stor nasjonal kvantitativ undersøkelse med dette fokuset tidligere, opplyser Birkeland.

Åsta Birkeland, dosent ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved HVL.
Åsta Birkeland, dosent ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved HVL.

Arbeidsmåter

Gjennom spørreundersøkelsen som snart vil gå ut til ansatte i norske barnehager, ønsker forskerne å undersøke forståelser og arbeidsmåter knyttet til utforskning. Både når det gjelder å være utforskende sammen med barn, tilrettelegge for barns utforskning og personalets utforskning av barnehagepedagogisk praksis.

– Vi vil spørre om utforskende samspill, om aktiviteter, og om leketøy og utstyr. Videre ber vi informantene om å ta stilling til en del påstander om personalets utforskning, forteller Birkeland.

Eksempler på påstander respondentene blir bedt om å ta stilling til er: «Å utvikle praksis/tenke nytt krever tid til å reflektere sammen i personalet». «Når jeg planlegger, prøver jeg å legge inn utforskende aktiviteter». «Jeg foretrekker å være utforskende sammen med barn i smågrupper». Og: «I min barnehage har vi diskutert begrepet utforskning».

Ny kunnskap

Undersøkelsen sendes ut tirsdag 15. februar.

– Vi sender undersøkelsen til alle landets barnehager og ber styrer videreformidle den med oppfordring til de ansatte om å svare. Vi ønsker altså svar fra alle kategorier av ansatte i både private og kommunale barnehager, sier Birkeland som opplyser at undersøkelsen vil ta om lag 20 minutter og at svarene blir anonymisert.

Hun og forskerkollegene håper flest mulig vil delta slik at praksis kan løftes frem og bidra til ny kunnskap om hvordan norske barnehager arbeider.

Powered by Labrador CMS