Førsteamanuensis Marianne Undheim er fagansvarlig for den nye ressursbanken til Filiorum.
Førsteamanuensis Marianne Undheim er fagansvarlig for den nye ressursbanken til Filiorum.

Lanserer ressursbank og inviterer til konferanse - for å dele forskning med barnehagene

Før helga lanserte Filiorum sin egen ressursbank, der hensikten er å få forskning både kjent og lett å bruke i barnehagene. Og denne uka inviteres det til konferanse med mye nytt fra forskningsfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Lesing, medvirkning i fellesskap, digitale bildebøker og bærekraftig omsorg. Det er temaene som så langt er viet plass i ressursbanken til Filiorum, i form av tekst, fagfilmer, refleksjonsspørsmål og forslag til aktiviteter.

Tanken er å gjøre ny og relevant barnehageforskning både kjent og lett å bruke i barnehagene - og med det også løfte kompetansen til de barnehageansatte.

– Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny og relevant barnehageforskning fra Universitetet i Stavanger, og som barnehageansatte kan bruke i sin barnehagebaserte kompetanseutvikling. Ressursene er gratis, lett tilgjengelige og enkle å bruke på for eksempel personalmøter, fagdager, foreldremøter eller sammen med barna, sier fagansvarlig for Ressursbanken, førsteamanuensis Marianne Undheim ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS til universitetets hjemmesider.

Det er lagt opp til at ressursene skal kunne brukes av hele barnehagepersonalet i fellesskap. Nyere barnehageforskning peker nemlig på at det er viktig at hele personalet inkluderes i kompetanseutviklingen, står det videre i artikkelen.

– Målet er at ressursene skal være forståelige for alle ansatte. Det legges stor vekt på refleksjonsspørsmål slik at personalet kan dele egne erfaringer og tanker rundt temaene, samt aktiviteter som kan gjennomføres i etterkant. Det er det som skjer der ute i barnehagene som fører til kompetanseutviklingen – arbeidet personalet selv driver fram. Vi håper at ressursene kan være en inspirasjon og en hjelp, sier Undheim.

Essensen av forskningen

Det overordnede målet med Ressursbanken er at ny, forskningsbasert kunnskap blir kjent og anvendt i praksis. Alle ressursene er kvalitetssikret av barnehagelærere, både med tanke på aktualitet og kommunikasjon.

– Samtidig som målet med barnehageforskning er å utvikle mer kunnskap, er det også et mål at denne kunnskapen skal ha verdi for praksisfeltet. Vi har derfor trukket ut essensen av forskningen – det som er viktigst for barnehagepersonalet å vite, det de kan bruke i praksis, og presentert det på en forståelig måte, sier Elisabeth Brekke Stangeland, førsteamanuensis ved Lesesenteret på UiS og en av forskerne som har bidratt med ressurser til Ressursbanken.

Så langt er det lansert fire ressurser i FILIORUM sin Ressursbank, og flere er på vei. I løpet av høsten kommer blant annet ressurser om kunstneriske praksiser og dans, språk, kvalitet i barnehagen og animasjon sammen med barn.

Fagansvarlig Undheim har en klar oppfordring til både barnehager og forskere:

– Vi håper at så mange barnehageansatte som mulig tar ressursene i bruk og ser verdien av denne banken. Så håper vi også at dette kan inspirere flere forskere til å bidra med utviklingen av nye ressurser.

Inviterer til konferanse

Denne uka går Norsk barnehageforskningskonferanse av stabelen for tredje år på rad, som et samarbeid mellom FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger og BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet. Konferansen avvikles digitalt, og hovedtema er Mangfold og muligheter i barnehagen.

Temaet favner om mange ulike perspektiver og fagområder. På konferansen presenteres fire hovedforedrag som relateres til hovedtemaet. I de ulike parallellsesjonene vil det være i alt 42 presentasjoner, og i tillegg er det ti selvorganiserte symposier, som alle belyser ulike perspektiver på mangfold der deltema er kulturelt og sosialt mangfold, kjønnsperspektiver, kreativitet, profesjon og ledelse, bærekraftig utvikling, språk og kommunikasjon, læring og utforsking, lek og samspill, kommer det fram på konferansens hjemmesider.

Powered by Labrador CMS