DEBATT

Når voksne melder uten å først ha snakket med barnet om det, opplever mange barn at de mister kontrollen over livet sitt og mange blir veldig redde, skriver Forandringsfabrikken.

Når voksne melder uten å først ha snakket med barnet om det, opplever mange barn at de mister kontrollen over livet sitt og mange blir veldig redde, skriver Forandringsfabrikken.

– Barns rettigheter må sikres når avvergingsplikten løftes

Melder du vold og overgrep mot barn til politi eller barnevern uten å ha snakket med barnet det gjelder først, kan du bryte barns grunnleggende rettigheter.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Når voksne melder uten å først ha snakket med barnet om det, opplever mange barn at de mister kontrollen over livet sitt og mange blir veldig redde.

I forrige uke publiserte Barnehage.no saken: «Avvergingsplikten: Mange skjønner innholdet, men få kjenner plikten». Saken løfter avvergingsplikten, og viser at dersom man får informasjon i en taushetsbelagt situasjon, så trumfer avvergingsplikten taushetsplikten.

Alle som jobber med barn skal bry seg, og barn skal beskyttes. Samtidig må barns rettigheter sikres når avvergingsplikten løftes som viktig for å stoppe vold og overgrep.

Det haster mer for voksne enn for barn

I høst lanserte Forandringsfabrikken Kunnskapssenter boka «Klokhet om vold og overgrep».

I boka deler 500 barn utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner sine erfaringer og gir råd til god praksis. Sentralt i boka er hvordan det barn forteller, kan beskyttes.

Funnene i boka er alvorlig og viser at når et barn begynner å fortelle, eller når en voksen er bekymret for et barn, kan voksne få det travelt med å hjelpe. Det barn forteller til én utvalgt voksen, kan da i beste mening fortelles raskt videre til andre voksne uten at dette først er avtalt med barnet.

Når voksne melder uten å først ha snakket med barnet om det, opplever mange at de mister kontrollen over livet sitt og mange blir veldig redde. Hemmeligheter de kan ha båret på i mange år, blir brått delt med mange, uten at de vet. Redselen gjør at noen barn velger å trekke tilbake eller endre det som de har fortalt. Mange har da gått tilbake til et liv i vold eller overgrep. Noen barn har opplevd at mamma og pappa fikk vite om hva de har sagt, og de fikk det verre etter å ha fortalt.

Barn har rett til å bli snakket med før voksne avverger

Alle barn har rett til å få vite og få uttale seg fritt før noe de forteller fortelles videre til en voksen i det offentlige. Dette gjelder for foreldre eller andre fagfolk og i alle forhold som berører barnet, også når et barn er utsatt for vold eller overgrep. Denne rettigheten understrekes i FNs barnekonvensjon, som er Norges høyeste lovverk etter Grunnloven.

Når en voksen deler videre informasjon om at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, angår dette barnet i stor grad. Når voksne får vite at et barn er utsatt for vold eller overgrep, må den voksne derfor spørre: Hvordan kan jeg nå best sikre tryggheten til dette barnet? Hva kan skje inni barnet hvis jeg melder til politi eller barnevern? Hvem haster dette mest for?

Dette betyr ikke at man aldri skal melde med en gang det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at et barn blir utsatt for noe vondt, men at det bør gjøres på en måte som ivaretar barns tillit og trygghet.

Ingen kjenner risikosituasjonen så godt som de som lever med en voldsutøver selv. Dette gjelder både voksne og barn. På vegne av alle utsatt for vold eller overgrep, håper vi at alle som er bekymret finner en anledning til å snakke med den som er utsatt, og høre dens mening før noe meldes videre til politi eller barnevern. Dette gjelder også barn.

Barn har rett til å få denne informasjonen og få uttale seg fritt. Som voksen har du en plikt til å sikre at det skjer.

Før du skal stille spørsmål til barn, må du alltid snakke med barnet om hva du vil gjøre med det barnet forteller til deg. Uten det, blir det ofte umulig for barnet å fortelle. Kanskje skal barnet fortelle om noe det har båret inni seg veldig lenge.

Spørsmål du kan stille barn før du melder til politi eller barnevern

• Hvordan kjennes det inni deg nå?

• Er du urolig eller redd eller går det bra eller hvordan er det egentlig?

• Har noen fortalt deg om at voksne ikke har lov til å si eller gjøre ting som gjør at du blir veldig redd, lei deg eller at du føler deg dum eller slem?

• Jeg er litt redd for at det skal skje noe dumt med deg hjemme, hva tenker du?

• Jeg vil gjerne hjelpe deg på en måte, som er bra for deg, hva kan vi gjøre sammen, tenker du?

• Vil du fortelle noe om det dumme eller vonde som skjedde? Er det sånn at det ikke har skjedd før eller skjer sjelden eller litt ofte?

• Tror du at det vonde skjer med noen andre enn deg?

• Har du fortalt om det at noen gjør sånn vondt mot deg til noen andre før?

Skriv ned det barnet sier. Det kan du ta vare på til det eventuelt trengs av politiet eller barnevern. Men gi aldri det du har skrevet videre uten at barnet vet dette og har fått sagt noe om det, før du sender det. Hvis barnet sier NEI til at du skal sende det, vent litt hvis du kan og gjør alt du kan for ikke å miste tilliten til barnet.

(Kilde: Forandringsfabrikken. Spørsmålene er laget av barn som er utsatt for vold eller overgrep)

Powered by Labrador CMS