Solveig Horne (Frp). Barne-, likestillings- og integreringsminister.
Solveig Horne (Frp). Barne-, likestillings- og integreringsminister.

Vil gi Statens helsetilsyn tilgang til taushetsbelagt informasjon

Regjeringen har fremmet en lovproposisjon som skal gi Statens helsetilsyn tilgang til taushetsbelagt informasjon i barnevernssaker.

Publisert Sist oppdatert

– I april i år fikk Statens helsetilsyn i oppdrag å gjennomgå et utvalg barnevernssaker om akuttplassering og omsorgsovertakelse. Ved at Statens helsetilsyn får tilgang til all relevant informasjon, får de et omfattende bilde av hva som har skjedd i sakene de gjennomgår, og kan komme med gode anbefalinger til myndighetene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) i en pressemelding.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Hun ser på loven som helt nødvendig for at Statens helsetilsyn kan utføre oppdraget.

Statens helsetilsyn skal legge opp til en bred prosess, samarbeid med ulike fagmiljøer og andre interesserte aktører. Gjennomgangen skal omfatte saksbehandlingen i det kommunale barnevernet og behandlingen i fylkesnemnda i minimum 100 enkeltsaker. Loven vil blant annet gjøre det mulig for ansatte i barnehagen, skolen, helsetjenesten, familievernet, politiet og barnevernet å gi relevante opplysninger til Statens helsetilsyn, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

– Enkeltsakene kan samlet gi informasjon om hva som eventuelt svikter og hvorfor svikt oppstår. Gjennomgangen vil gi verdifull kunnskap som vi kan bruke for å videreutvikle barnevernet, sier Horne.

Powered by Labrador CMS