Onsdag møtte 16 foreldre og ansatte opp for å demonstrere for Barnetun barnehage før kommunestyremøtet. Jon Martin Flatås stilte spørsmål i spørretimen, mens tilhørerbenkene ble fylt av demonstranter. Her i samtale med ordfører Eilif Trælnes (Sp).
Onsdag møtte 16 foreldre og ansatte opp for å demonstrere for Barnetun barnehage før kommunestyremøtet. Jon Martin Flatås stilte spørsmål i spørretimen, mens tilhørerbenkene ble fylt av demonstranter. Her i samtale med ordfører Eilif Trælnes (Sp).

Møtte i kommunestyret for å kjempe for barnehagen sin

– Det er vanskelig for meg å skryte av Brønnøy kommune, når barnet mitt nå må flytte barnehage for andre gang, sa Jon Martin Flatås til politikerne i kommunestyresalen i Brønnøysund i dag.

Publisert

Der stilte i alt 16 foreldre og ansatte i Barnetun barnehage i dag for å kjempe for barnehagen, ifølge Brønnøysunds Avis (krever innlogging).

Bakgrunnen er kort fortalt at leiekontrakten til barnehagen, som i dag ligger i Brønnøy idrettshall, utløper 30. juni. Skal barnehagen drive videre i nye lokaler, må de søke om godkjenning og tilskudd på nytt. I januar vedtok Brønnøy-politikerne å ikke innvilge tilskudd til barnehager som søker på nytt, og ga avslag på søknaden om tilskudd. Det reagerer barnehagen på, og varsler at de ikke vil gi seg uten kamp. 

– Mitt spørsmål til ordføreren er kort og greit: «Vil kvaliteten på barnehagetilbudet i Brønnøy blir bedre, og skaper kommunen mer bolyst, av at kommunen tvinger barnehagen med desidert høyest søkertall til å legge ned?»

Slik avsluttet Jon Martin Flatås, en av foreldrene i barnehagen, innlegget sitt i spørretimen som innledet dagens kommunestyremøte. 

Til det svarte ordfører Eilif Trælnes (Sp) blant annet at: 

– Brønnøy kommune er opptatt av å skape bolyst for alle, og det er viktig at vi framstår som attraktiv. Men vi politikere er valgt til å forvalte de ressursene vi har, og de er dessverre begrensede. Vi må prioritere, det er det som er politkk, og det er ofte vanskelig. I år skal vi spare 3,6 millioner kroner på barnehagesektoren, og neste år enda mer. Barnetallene stuper, og det vil vi etter hvert også merke i skolen. Brønnøysund kommune er nødt til å tenke strategisk og langsiktig, og vi tror på en ansvarlig politikk. 

Stort engasjement

I salen satt representantene fra barnehagen utstyrt med plakater med slagord. Sammen med kommunestyremedlemmene fikk de dette budskapet fra Flatås:

Vi i Barnetun barnehage har som kjent kjempet en stund for vår barnehage som barna våre trives så godt i. Men nå bruker dere i kommunen deres makt som utleier og barnehagemyndighet for å kvitte dere med oss. Denne saken har vekket et stort engasjement hos mange av Brønnøys borgere siden vi har eksistert i hele 33 år, og mange har oss i sitt hjerte.

For å skape bolyst og et generelt ønske om å bo i Brønnøy kommune, så må kommunen virkelig stå på for sine innbyggere. Et variert tilbud på alle plan er uvurderlig, også når det gjelder barnehage, så vel som i skole og eldreomsorg.

Er det her veien å gå – å fjerne det beste barnehagetilbudet Brønnøy kommune har? Det naturlige, fornuftige og mest rettferdige er å kutte plasser der det er få søkere. Det er unaturlig og ekstremt udemokratisk å kutte fra noe som fungerer så bra og som har den søkermassen som Barnetun har.

Vi er klar over fallende barnetall og tyngende kommuneøkonomi, men hva sparer dere egentlig på å presse Barnetun ut? Jeg mener at for kommunen vil det være som å «pisse i buksa» det blir en kortvarig varme. På sikt vil det neppe gi særlig positive økonomiske resultater. Når man har barn i en barnehage som har vært utsatt for slikt spill fra kommunen sin side, kan jeg si dere en ting helt sikkert! Vi står ikke på rekke og rad for å søke barna våre inn i kommunale barnehager.

Vi som foreldre til barn i Barnetun har ikke valgt å søke våre barn til Barnetun barnehage på grunn av hvor vi bor, jobber, hvilken skole barna sokner til eller lokalene, men på grunn av barnehagens omdømme og kvalitet. Det gjenspeiles i søkertallene.

Vi stolte på dere som folkevalgt, men dere har vedtatt at vi ikke lenger skal få eksistere. Det er fristende å si som i fjellvettreglene at det aldri er for sent å snu.

– Debatten en avsporing

Ordføreren repliserte med at det er en vanskelig situasjon, men at det vil det være uansett hva kommunepolitikerne avgjør. Han minnet også om at vedtaket fra formannskapet, om ikke å gi tilskudd til nye barnehager, nå er sendt til kontrollutvalget for å se om det er gjort på lovlig vis. 

Trælnes benyttet samtidig anledningen til å kommentere selve debatten: 

– Debatten som har gått er ikke en kilde til framsnakking, snarere en avsporing. Engasjement er bra, men for å bruke fotballspråket: Ta ballen, ikke mannen. Vi etterstreber høyest mulig kvalitet i våre barnehager, med de rammene vi har. Vi har også et vedtak på at vi ønsker en 60/40-fordeling mellom kommunale og private barnehager, og det har vi ikke i dag: I dag er det fem private og fire kommunale barnehager i kommunen. 

Flatås fortsatte på sin side med å fortelle at familien er fra Vega, og at en av grunnene til at de valgte å bosette seg i Brønnøy kommune var nettopp muligheten til å ha barn i Barnetun barnehage. 

– Det var et valg som handlet om trygghet. Men i starten måtte barnet vårt gå i Flaggstanghaugen, fordi det var fullt i Barnetun. Så ble den barnehagen lagt ned. Nå blir vi nødt til å bytte barnehage enda en gang. Det er ikke trygt for barna. Jeg kommer ikke til å søke om plass i en kommunal barnehage. Da vil vi heller til en privat barnehage, som eier sitt eget bygg. Jeg tror heller ikke at de andre kommer til å søke om plass i kommunale barnehager, og hvor mye kommer dere til å spare da? Da mister dere både barna og leieinntektene fra Barnetun, sa Flatås, og fortsatte med å be politikerne tenke seg om - og gjøre det snart, siden søknadsfristen for barnehageopptak er 1. mars. 

Til det svarte ikke ordføreren mer enn at han har forståelse for frustrasjonen. 

– Nå er vedtaket sendt til lovlighetskontroll, så da får vi bare se hva det blir til. Men når barnetallene går ned, er vi nødt til å gjøre noe, avsluttet Trælnes. 

Powered by Labrador CMS