Går inn for gratis barnehage

Utvalg vil skrote kontantstøtten og behovsprøve barnetrygden.

Publisert Sist oppdatert

Utvalget som har utredet den offentlige støtten til barnefamilier foreslår gratis barnehage, målrettet barnetrygd til lavinntektsfamilier - og fjerning av kontantstøtten.

Mandag leverte Barnefamilieutvalgets leder, professor Anne Lise Ellingsæter, utredningen til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Det er 20 år siden ordningene til barnefamilier ble gjennomgått samlet. Siden da er flere av ordningene endret, samtidig som det har skjedd store forandringer i samfunnet som har betydning for økonomien til barnefamilier.

- Redusere barnefattigdom

Utvalget har jobbet med saken siden juni 2015.

- De siste 10-15 årene har det vært en kraftig økning i antall barnehageplasser, maksimalpris og lovfestet rett til plass er innført, og kontantstøtten er opprettet. Yrkesaktiviteten blant småbarnsmødre har økt, og barn begynner tidlig i barnehage. Høy mobilitet over landegrensene vil trolig fortsette. Utvalget skal vurdere mulige endringer, blant annet for å redusere barnefattigdom og sikre god bruk av samfunnets ressurser, sa Horne da utvalget ble satt ned.

Flere forslag

Arbeidet ble presentert for statsråden mandag. Blant forslagene som legges fram er:

  • Foreldrepengeordningen:

- Likedeling av foreldrepermisjonen. 9+20 uker til mor, 20 uker til far.

- Individuell rett til foreldrepenger, avvikle aktivitetskravet.

- Avvikle engangsstøtten.

- Ny løpende minsteyting på 2G til foreldre med ingen eller lav inntekt.

  • Gratis barnehage og kvartalsvise opptak i barnehagen (forslag fra 6 av 9 medlemmer i utvalget).
  • Målrettet barnetrygt som gir cirka 23.000 kroner per barn for lavinntektsfamilier (forslag fra 6 av 9 medlemmer i utvalget).
  • Kontantstøtten avvikles.
  • Støtte til aleneforsørgere avvikles og erstattes av løpende minsteyting, gratis barnehage og målrettet barnetrygd.
  • Stipend fra Lånekassen til studenter med barn avvikles og erstattes av den løpende minsteytingen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Finansieres av kutt i barnetrygd

Utvalget har beregnet at kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner i året. Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på ni milliarder kroner.

 

– Grunnen til at vi vil innføre gratis barnehage er at vi mener barnehagen er i ferd med å få en viktig rolle som fellesinstitusjon. Vi vil gjerne tersklene for bruk av barnehage for de gruppene som ikke går i barnehage i dag, sier utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter til NRK.

Både Venstre, SV og halvparten av Høyres programkomite har tidligere foreslått å gjøre barnehager gratis, ifølge NTB.

Les hele utredningen her.

Powered by Labrador CMS