Nestleder Guri Melby i Venstres programkomité.
Nestleder Guri Melby i Venstres programkomité.

Vil gi barnehagene mandat til å fatte umiddelbare vedtak

Venstre vil gi foreldre flere valg og innføre en egen læringsmiljølov for barnehagen

Publisert Sist oppdatert

Venstres programkomite har lagt fram første utkast til sitt Stortingsprogram for 2016/2017, hvor de har gitt barnehagen bred plass.

I programmet heter det at:

«Barnehagen skal være med på å gi ungene våre en god start på livet, og det skjer ikke av seg selv. En god barnehagedag ledes av dyktige voksne som inspirerer når de kan, gir rom for lek når de bør og trøster når det trengs.»

Kompetanseheving

Partiet snakker varmt om å få flere fagfolk på plass i norske barnehager og fokuserer på videreutdanning samtidig som de ønsker at minst 80 prosent av de ansatte skal ha fagutdanning. Dette sammen med 50 prosent barnehagelærere, mener de vil heve kvaliteten for de minste av oss.

Her er et utdrag fra Venstres stortingsprogram:

  • Innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene.
  • Ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter.
  • At minst 80 prosent av alle barnehageansatte skal ha barnefaglig kompetanse.
  • At minst 50 prosent av alle ansatte skal ha barnehagelærerutdannelse.
  • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
  • Øke rekrutteringen av andre faggrupper med barnefaglig kompetanse i barnehagen.
  • Innføre en egen læringsmiljølov for barnehagebarn.
  • Engasjere og involvere barna i utvikling av barnehagens tilbud.
  • Styrke barnas personvern med begrenset bruk av kartlegging, og med åpenhet om hva som kartlegges.

Ikke språknorm

Venstre går også inn for flere valgmuligheter for foreldre, blant annet via kveldsåpne barnehager og løpende opptak, kombinert med makstid per døgn og uke. I tillegg vil partiet innføre gratis fulltidsbarnehage for familier med lavest inntekt.

Partiet ønsker ikke den omdiskuterte språknormen for femåringer velkommen, selv om de mener språk er viktig. Samtidig støtter de forslaget om krav om norskkunskaper for ansatte. Et helt nytt punkt som ingen andre partier har foreslått før, er å likestille tegnspråk med andre språk, som samisk.

En annen overraskelse at muligheten til å gi barnehagene mandat til å fatte midlertidige og umiddelbare vedtak om spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring.

Behovsprøvd barnetrygd

Barnetrygd er et annet tema som er gjenstand for åpen debatt i Venstre fram mot landsmøtet neste år. En samlet komité vil behovsprøve dagens ordning, men den er delt i synet på om den skal kuttes. Et alternativ tar til orde for å bruke to tredeler av midlene som brukes på barnetrygd, i alt rundt 15 milliarder kroner årlig, til å gjøre barnehage og SFO gratis for alle. Den siste tredelen skal fortsatt gå til barnetrygd, men da bare til lavinntektsfamilier.

Venstres programkomité går også inn for å fjerne kontantstøtten og erstatte den med ventestøtte for familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass.

– Jeg tror at summen av tiltakene i vårt program er veldig positivt for å motvirke barnefattigdom. Det viktigste mener jeg er å sørge for at barnehage og SFO blir gratis for disse barna. Det utgjør en ganske stor utgift for mange familier, særlig i kommuner som ikke har differensiert pris i dag. Vi sier at vi vil beholde en tredjedel av barnetrygda som en direkte kontantytelse til de fattigste familiene, sier Programkomiteens nestleder, Guri Melby til Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS