Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus ligger i Marie Joy's hus. Foto: Katrine Sunde
Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus ligger i Marie Joy's hus. Foto: Katrine Sunde

Barn i barnehagealder ble innlagt på sykehus - bekreftet smittet av meslinger

Smittevernoverlegen i Bergen jobber med å kartlegge vaksinasjonsstatus i husstand, nærmiljø og blant barn og ansatte i barnehagen, etter at det denne uka ble bekreftet meslinger på et barn.

Publisert

Et barn i barnehagealder i Bergen er smittet av meslinger. Barnets tilstand er i bedring, og barnet er nå utskrevet fra sykehuset, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Barnet ble forrige uke innlagt på barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Tirsdag kveld bekreftet Folkehelseinstituttet at det var meslinger. Helsetilstanden er i bedring, og barnet er utskrevet fra sykehus. Barnet er ikke vaksinert, skriver kommunen.

Smittevernoverlegen i Bergen kommune jobber med kartlegging av vaksinasjonsstatus på husstand, nærmiljø, barnehagebarn og ansatte. Uvaksinerte barn på 15 måneder eller yngre, og barn som ikke deltar i barnevaksinasjonsprogrammet, kan være utsatt for smitte. Det samme gjelder uvaksinerte voksne.

- Mest mulig adskilt

– Foresatte til barn som ikke er MMR-vaksinerte bør følge med på barnet om det skulle utvikle febersykdom. Barn med feber skal holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden, sier smittevernoverlege Kari Stidal Øystese i pressemeldingen.

– Det er viktig at smitteutsatte personer med febersykdom holdes mest mulig adskilt fra andre antatt uvaksinerte barn og voksne. Syke skal derfor ikke sitte på venterom på fastlegekontor og på legevakt med de ordinære pasientene. Fastleger

Meslinger

  • Om meslinger: Meslinger har vært kjent siden de tidligste sivilisasjoner som en fryktet sykdom som medførte høy barnedødelighet. Virus som årsak til sykdommen ble påvist i 1911, og viruset ble identifisert i 1954. Vaksine ble utviklet på 1960-tallet.
  • Meslinger i Norge: Etter at meslingevaksine ble tatt i bruk, har insidensen av meslinger stadig sunket. Siste større landsomfattende utbrudd i Norge var i 1980-81, siste mindre lokale utbrudd var på Nesodden 1996 med 82 registrerte tilfeller. Siste registrerte dødsfall forårsaket av meslingevirus var i 1989. I 2015 var det registrert 14 tilfeller av meslinger i Norge. I 2016 var det ingen, mens det i 2017 var registrert ett tilfelle.
  • Meslinger i dag: På verdensbasis regner Verdens helseorganisasjon (WHO) med at sykdommen årlig forårsaker ca. 134 200 (2015) dødsfall.
  • Smittemåte: Luftsmitte (fjerndråpesmitte) og kontaktsmitte med sekret fra luftveier. Den smitteførende perioden regnes fra 4 dager før til 4 dager etter opptreden av utslett. Svært smittsom.
  • Inkubasjonstid: 10 - 14 dager.
  • MMR-vaksine: Hos uvaksinerte nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger anbefales MMR-vaksine innen 72 timer etter antatt smittetidspunkt. Anbefalingen gjelder for personer fra 9 måneders alder som ikke har noen kontraindikasjon mot vaksinen.
  • Kilde: Folkehelseinstituttet.

og legevaktstasjoner bør ta disse direkte inn til egnet undersøkelsesrom og følge anbefalte smitteverntiltak, sier Øystese.

Utover vaksine, er god håndhygiene og hostehygiene viktig smitteforebyggende tiltak. Det er ikke aktuelt med vaksinering av personer som har vært eksponert, ettersom det er gått for lang tid fra eksponeringstidspunkt og en vaksine vil dermed ikke ha effekt.

Informerte barnehagen

Bergen kommune informerte i forrige uke ansatte og foresatte i barnehagen der det syke barnet om mulig smitteeksponering.

Meslingsymptomer starter som regel med feber, hoste, snue og lysskyhet, deretter fallende feber, som så igjen stiger samtidig med begynnende høyrødt utslett. Utslett kan bre seg utover som "karttegninger". Symptomene varer som regel i 2 til 5 dager. De aller fleste vil få en infeksjon som går over av seg selv uten behandling, men noen få vil kunne trenge innleggelse i sykehus.

Barn blir normalt vaksinert mot meslinger i MMR-vaksinen ved 15 måneders alder. Denne vaksinen er svært god og man regnes som trygg når man er vaksinert.

Powered by Labrador CMS