Regjeringens forslag til statsbudsjett var tirsdag gjenstand for høring i Stortingets utdannings- og forskningskomite.

Redd Barna ber om 400 millioner kroner til bemanningsnormen

Under en høring i Stortingets utdannings- og forskningskomite tirsdag tok Redd Barna til orde for en kraftig økning i bevilgningene til å sikre innføring av bemanningsnorm i alle barnehager.

Publisert

Seksjonsleder barn i Norge, Thale Skybak, trakk i høringen fram tre saker som Redd Barna vil prioritere innenfor utdanningsfeltet for neste års statsbudsjett. En av dem var bemanningsnormen.

Mens regjeringen foreslår å bruke 102,8 millioner kroner på en overgangsordning for å finansiere bemanningsnormen, ber Redd Barna om at det brukes 400 millioner kroner.

- Et statlig ansvar

- Det trengs et økonomisk løft til barnehager for å sikre barn gode barnehagemiljø og for å finansiere bemanningsnormen som trådte i kraft 1. august. Regjeringen har foreslått å øke bevilgningen til barnehager med 102,8 millioner, noe som Redd Barna ikke mener er tilstrekkelig. Barnehagesektoren selv har varslet at dette langtfra er nok til å sikre bemanningsnormen, sa Skybak.

Hun fortsatte:

- Når størstedelen av barn mellom ett og fem år går i barnehage – og stort sett på heltid - mener Redd Barna at det er et statlig ansvar at barnehagedrift er forsvarlig og til barns beste med nok voksne. Vi oppfordrer komiteen til å utrede muligheten for å bedre finansieringen og øremerke midler til kommunene for å sikre lik tilgang til kvalitet og bemanning i barnehagene i alle kommuner i Norge, og anbefaler da at det settes av 400 millioner til å implementere bemanningsnormen i 2019.

KS: - Underfinansiert med 436 millioner i 2019

Også KS (Kommunesektorens organisasjon) og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ga i høringen uttrykk for at bemanningsnormen er underfinansiert.

Avdelingsdirektør Erling Lien Barlindhaug sa at KS’ beregninger viser at bemannings- og pedagognormen i 2019 er underfinansiert med 436 millioner kroner dersom både kommunale og private barnehager skal finansieres fra det tidspunktet normene gjelder.

PBLs administrerende direktør Anne Lindboe tok til orde for et nytt finansieringssystem som gir mer likebehandling av alle barnehager i Norge, forutsatt at de oppfyller bemanningsnorm og pedagognorm og har gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for de ansatte.

  • Barneombudet, representert ved seniorrådgiver Kjersi Botnan Larsen, ba i høringen om at det settes av 10 millioner kroner til forskning på mobbing i barnehagen. – Vi vet at det mangler mye forskning, så vi vet ikke nødvendigvis om den innsatsen vi retter inn er kunnskapsbasert – det må det gjøres noe med, sa Kjersti Botnan Larsen.
Powered by Labrador CMS