Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Halden vurderer å slå sammen fem barnehager til én

Før sommerferien hadde Halden seks kommunale barnehager. Nå starter kommunen utredningen av i stedet bare å ha én stor enhet.

Publisert

- Bakgrunnen for at en ønsker å vurdere barnehagestrukturen er først og fremst økonomisk, men det er også behov for å drøfte dette ut fra kvalitetsmessige hensyn, sier fungerende kommunalsjef Lill Strende til Halden Arbeiderblad.

I dag har Halden fem kommunale barnehager som har mellom 40 og 59 barn, ifølge barnehagefakta.no.

I de private barnehagene i Halden er det ifølge barnehagefakta.no mer enn 1.200 barn.

Ettersom kommunene betaler tilskudd til private basert på faktisk forbruk i de kommunale barnehagene, vil en relativt liten innsparing i kommunal drift i Halden kunne få betydelig effekt for kommunalt forbruk på barnehagesektoren totalt.

I 2018 betaler Halden kommune 212.919 kroner i tilskudd per småbarnsplass i private barnehager. Dette setter kommunen på 49. plass på en oversikt som PBL (Private barnehagers landsforbund) har laget over tilskuddssatser i 245 kommuner med private barnehager.

Har slått sammen to - nå kan det bli mer

I høst gjennomførte Halden kommune sammenslåing mellom Bjørklund og Karrestad barnehager.

Tiltaket ble begrunnet i å spare inn på personalressurser.

Nå forbereder kommunen seg på et mulig neste steg i arbeidet med ny barnehagestruktur.

«Som et mer langsiktig tiltak utredes nå mulige innsparinger ved å etablere én stor ny kommunal barnehage, i stedet for å drive flere mindre som i dag. Én stor barnehage vil gi stordriftseffekt, moderne bygg vil gi lavere driftskostnader, det pedagogiske personalet kan utnyttes bedre i større faglig miljø m.m.», heter det i økonomiplanen som ble vedtatt av kommunestyret sist sommer.

En ny storbarnehage i Halden er tenkt å romme 200-250 barn.

For å være attraktiv, må barnehagen plasseres sentrumsnært og/eller i nær tilknytning til en hovedfartsåre, mener kommunen.

Pedagogiske muligheter

I et saksdokument om status for arbeidet med ny barnehagestruktur, som skal opp som referatsak i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst onsdag, går det fram at utredningsarbeidet som starter i høst, først og fremst vil se på de pedagogiske muligheter og eventuelle utfordringer som ligger i å etablere en så stor barnehage.

Både administrasjonen, ansatte og foresatte skal delta i arbeidet - som vil ferdigstilles våren 2019.

«Vurderingen av hva som er barnas beste, vil være både forskningsbasert og bygget på erfaringer fra andre kommuner som har så store barnehager i drift,» heter det i saksdokumentet.

- Gir ikke dårligere tilbud

Overfor Halden Arbeiderblad avviser fungerende kommunalsjef Lill Strende at det er noen motsetning mellom kutt i kostnader og høy kvalitet.

- Utredningen vil bli grundig med fokus på både økonomiske og pedagogiske forhold. Det er ingenting som tilsier at en stor barnehage gir et dårligere tilbud til barna, snarere tvert imot, sier Stende til avisa.

Som eksempel nevner hun Oslo.

- Der drives det flere store barnehager som får svært gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser som er gjennomført, sier kommunalsjefen til Halden Arbeiderblad.

Powered by Labrador CMS