Svanaug Lunde er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.
Svanaug Lunde er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Fem råd for en god barnehagestart

Med inspirasjon fra Turistforeningens røde T-er, har Svanaug Lunde laget en huskeliste for en god barnehagestart for barn og foreldre.

Publisert

I disse dager skal mange små møte barnehagehverdagen for aller første gang i livet. Det kan være både spennende og skummelt for små og store.

Svanaug Lunde er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Før hun begynte å jobbe på Læringsmiljøsenteret, har hun en rekke år jobbet i barnehage. Nå deler hun fem råd til hvordan barn og foreldre kan få en fin start i barnehagen.

Lunde har selv brukt rådene da hun jobbet i barnehage, både til veiledning av foreldre og ansatte.

– Rådene mine baserer seg på egne erfaringer gjennom mange år som barnehageansatt og som mor. I fjor ble jeg utfordret til å samle og dele mine erfaringer og det danner rammen for tipsene, sier Lunde til barnehage.no.

Rådene peker på en av de viktigste overgangene i barndommen, nemlig barnehagestarten.

– Jeg har tatt imot utallige familier som skal levere fra seg det kjæreste de har. Om barnas foresatte er usikre  og utrygge  i denne fasen, kan dette påvirke barnas opplevelse på en negativ måte . Den viktigste oppgaven i tilvenningsfasen er å gi barn og foresatte den tryggheten som skal til for å sikre at barna finner seg godt til rette og utvikler et trygt tilknytningsforhold til sin kontaktperson, og etterhvert de øvrige ansatte og barnehagen som helhet, sier Lunde.

Hun er klar på at de minste barna er gode på å tolke kroppsspråk og at utrygghet smitter.

Svanaug Lunde er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.
Svanaug Lunde er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

– Og det vil smitte over på barna hvis foreldrene er usikker.

Lunde har erfart at hennes egne erfaringsbaserte råd også har støtte i forskningen som er gjort på feltet.

– Jeg har også fått mange gode tilbakemeldinger fra barnehager etter jeg delte mine små T-tips, forteller Lunde. Rådene som er tenkt som støtte til de foresatte, vil også ha betydning for  barnehageansattes rolle. De ansatte trenger å vite at både barn og foresatte har behov for å føle seg trygge. Det er viktig at alle ansatte i barnehagen skal gjøre seg fortjent til den tilliten de blir gitt og det er vesentlig at barnehagepersonalet setter av god tid og har tålmodighet i møte med de nye familiene, sier hun, og fortsetter:

– Punktet med tøys og tull er seriøst ment. Et miljø preget av positivt klima og god stemning er viktig for barna. Det er ikke tvil om at vi, både foresatte og barnehageansatte, er viktige forbilder for barn, og det å etablere en god førstekontakt med familiene er en viktig investering i barnehagelivet.

Her er Svanaug Lundes fem T-er:

1. Trygghet

Den førte T-en står for trygghet. Den er viktig. Barn er sensitive for hvordan foreldrenes sinnsstemning er, og foreldres trygghet, ro eller uro smitter over på barnet. Din trygghet er derfor viktig. Kanskje har du som foreldre eller foresatt få komme på besøk til barnehagen eller dere har fått informasjon og bilder – noe som hjelper dere å bli trygge. Søk informasjon og still spørsmål for å bli trygg på at barnehagen er en god plass for ditt barn.

2. Tillit

Tillit henger nøye sammen med trygghet. Tilliten din til at barnehagen er god for barnet og dere som foreldre er viktig. Dersom personalet klarer å gi dere opplevelsen av at de forstår hvordan det er å være liten og ny, blir dere som foreldre også tryggere.

3. Tid

Sett av nok tid. For det tar tid og foreldre vet ikke hvor lang tid barnet trenger på å knytte seg til de viktige personene i barnehagen, og kjenne at det er trygt og godt å være der.

Men tid handler også om å kommunisere og bruke tid på å fortelle hva ditt barn trenger, stille spørsmålene du har, og samtidig la dem i barnehagen fortelle hvordan de jobber og hva de legger vekt på.

Til slutt handler det om å sette av tid på ettermiddagene til å være med barnet og roe godt ned, for barnet kommer til å være sliten med mange nye erfaringer og opplevelser som det trenger tid til å bearbeide. Sitte på et fang, lese bok, og roe helt ned er viktig i oppstarten. Kanskje ta litt kortere dager i barnehagen i begynnelsen, for barnehageuniverset er mye å ta inn for et lite barn.

4. Tålmodighet

Vær tålmodig. Barnet kan kjenne på at det er mye som skjer på en gang, det kan være overveldende og det kan gjerne resultere i litt sutring eller klenging. For noen barn kan det være vanskelig å få sove om kveldene, eller tungt å stå opp om morgenen. Vær tålmodig med barnet, men også deg selv. Tenk at «akkurat nå er det slik», men dette kommer til å gå bra og vi investerer i fremtiden.

5. Tøys og tull

Et positivt klima og god stemning smitter over på barn. Når barnet merker at de viktige voksne tøyser og tuller, og har en avslappet og god stemning påvirket det også hvordan barnet har det. Tøys og tull er viktig for barnets velvære.

Powered by Labrador CMS