Sjekk barnehagen før du søker!
Sjekk barnehagen før du søker!

Sjekk barnehagen før du søker

Frilufts- eller kunstbarnehage? Mat i barnehagen eller medbrakt matpakke? Og hvordan står det til med bemanningen. Dette og mer bør du sjekke før du søker.

Publisert Sist oppdatert

1. mars er frist for å søke barnehageplass de fleste stedene i Norge.

Men vet du hvilken barnehage du bør velge? Privat eller kommunal? Stor eller liten? Nært hjemmet eller jobben? Friluftsbarnehage eller gårdsbarnehage? Mangfoldet i sektoren er stort og valgene kan bli mange.

Foreldreutvalget for barnehager har utarbeidet en sjekkliste for foreldre før de velger barnehage til barnet. Her er deres ni råd til foreldre på jakt etter barnehageplass:

1. Bemanning

Sjekk antall ansatte i forhold til størrelsen på barnegruppen. Barnehageloven regulerer kun antall barnehagelærere i forhold til antall barn under og over 3 år, men det er likevel viktig å finne ut om barnehageeier har lagt seg på en løsning med store barnegrupper og et minimum av voksne.

2. Stabilitet

Er det stabilitet i personalgruppen eller stor turn-over?

3. Pedagogisk personale

Er det ansatt pedagogisk personale i alle barnehagelærerstillingene?

4. Barnehagens profil

Undersøk om barnehagens profil stemmer overens med det som er dine ønsker for barnet og/eller ditt barns behov.

5. Verdisyn

Hva er barnehagens verdisyn? Hvordan kommer dette fram i den pedagogiske årsplanen? Verdisynet er retningsgivende for hvordan de ansatte møter barna og foreldrene.

6. Samarbeid med foreldrene

Har barnehagen en god plan for dette? Er de formelle foreldreorganene som foreldreråd og samarbeidsutvalg på plass? Hvordan ser barnehagen for seg at foreldrene kan medvirke til en best mulig barnehagehverdag for de små?

7. Spør naboen

Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen. Har den et godt renommé?

8. Uteaktiviteter

Er barnehagen opptatt av å være ute daglig med alle barn? Hvordan er de fysiske utearealene, turmulighetene og sikkerheten?

9. Matservering

Hvilken mat serveres i barnehagen?

Det kan også være verdt å gå den lokale barnehagen nærmere i sømmene med hensyn til bemanning og antall pedagoger.

Barnehagefakta.no presenterer nøkkelinformasjon om blant annet antall barn per ansatt, ansattes utdanningsbakgrunn og oppholdsareal.

Nettstedet er laget spesielt med tanke på foreldre som ønsker lett tilgjengelig informasjon om barnehagen barna deres går i, eller for å orientere seg om barnehagetilbudet når de skal søke barnehageplass.

enbedrebarnehage.no kan du sjekke hvordan kommunene prioriterer barnehagebarna i din kommune.

Her kan du sjekke:

  • Bemanningen i barnehagene i din kommune.
  • Hvor mange av de ansatte som har godkjent pedagogisk utdanning.
  • Hvilke tilskudd kommunen din gir til barn i barnehager.

Det er også mulig å sammenligne resultatene fra din kommune med ditt fylke og hele landet.

Mer informasjon om barnehageopptaket og søknadsskjema finner du på nettsiden til kommunen du bor i.

Powered by Labrador CMS