Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener det er viktig å huske på det helsemyndighetene sier om risiko.

– Vi må stole på helsemyndighetene

Blant flere av organisasjonene i sektoren, er det tilfredshet å spore med regjeringens nye tiltak.

Publisert Sist oppdatert

– Det er bra at situasjonen i dag tillater lettelser som vil være bra for mange barn, ansatte og barnehager. PBL støtter hovedretningen på de endringene som regjeringen nå gjør. Samtidig er det ikke tvil om at mange barnehager fortsatt vil være i en utfordrende situasjon med tanke på å få til stabil og god drift slik bemannings- og ressurssituasjonen er i mange deler av landet, sier konstituert administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup i en artikkel hos pbl.no.

Jørn-Tommy Schjelderup.

Blant ansatte i skoler og barnehager har det kommet fram betydelig misnøye med flere elementer i tidligere innførte tiltak som regjeringen nå har besluttet å gå bort fra. Samt bekymring rundt arbeidsmiljø og smitterisiko.

- En viktig påminnelse

I sin umiddelbare reaksjon på regjeringens pressekonferanse torsdag kveld, oppfordrer Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til å stole på helsemyndighetene, som nå sier at flere vil bli smittet, men at risikoen for alvorlig sykdom er svært lav. Og at barnehager og skoler er trygge.

– Når de sier at dette er tilfellet, så må vi stole på den kunnskapen de har og at de gir gode råd. Det er helt tydelig at vi nå kan forvente en betydelig smittebølge over landet, og skoler og barnehager vil selvsagt ikke bli noe unntak, men det understrekes fra helsefaglig hold at dette ikke er utrygt for de barna, elevene og ansatte som jobber i skoler og barnehager. Det er en viktig påminnelse å ta med seg, sier Handal hos utdanningsforbundet.no.

Han er klar på at testkapasiteten blir nøkkelen i det nye regimet som skal gjelde framover, der testing i stor grad overtar for karantene. Og understreker at systemet må endres omgående dersom det viser seg at nødvendig testkapasitet ikke er på plass.

Ber overlegene lytte

Handal synes umiddelbart det virker som en fornuftig strategi avgjørelser skal tas lokalt, men mener kunnskapsministeren ga et godt råd da hun understreket at kommunene må lytte til ansatte, ledere og elever når de velger hvordan tilbudet i barnehage og skole skal organiseres.

– Det er store kapasitetsproblemer på grunn av unormalt høyt fravær, og dette kan også forverres med økt smitte. Jeg frykter at det framover fortsatt vil bli høyt sykefravær. Det er derfor helt avgjørende at tiltak settes i verk for å håndtere bemanningskrisen. Det må for eksempel innebære å redusere åpningstider eller tilbudet der dette er nødvendig, sier også Handal på egne nettsider.

Også Norsk Lektorlag er opptatt av hvordan mer lokal håndtering løses i praksis.

– Smittetrykket er ulikt, og pandemien er ikke over. Lokalt handlingsrom for tiltaksnivå er riktig, men det må følges opp med god dialog og involvering lokalt, sier leder Helle Christin Nyhuus hos norsklektorlag.no som mener det er viktig at smittevernoverlegene lytter til de som jobber i sektoren.

– Det skal oppleves trygt og motiverende å gå på jobb og gå på skolen. Det er fortsatt mange lektorer og lærere som ikke har fått mulighet til å ta tredje vaksinedose. Å innføre grønt nivå og antagelser om normale tilstander for tidlig, kan få svært uheldige konsekvenser, advarer Nyhuus.

Powered by Labrador CMS