Barnehager fikk arbeidsmiljøpris

Fredag 21. februar ble Sentrumsbarnehagene tildelt Sandnes kommunes Arbeidsmiljøpris for 2019.

Det skriver kommunen på sine nettsider.

Komiteen som valgte vinneren sier i sin begrunnelse at:

«Søknaden fra Sentrumsbarnehagen er fyldig, og belyser på en god måte at det drives et godt systematisk HMS-arbeid på arbeidsplassen. Virksomheten har vært gjennom store omorganiseringer de siste årene, men har allikevel klart å beholde medarbeidere og holde sykefraværet lavt. Sykefraværet var per oktober 5,8 % (gjennomsnittet for alle barnehagene i kommunen er 10 %).

Sentrumsbarnehagene har stort fokus på medvirkning på alle nivå, både gjennom AMG og medbestemmelse, men også gjennom nærværsteam, sykeplanteam, prosjektgruppe, planleggingsdager og personalmøter.»

Powered by Labrador CMS