Skjermknips fra rapporten som viser at norske barnehager scorer betydelig høyere på foreldretilfredshet og trivsel enn barnehager i våre naboland gjør.
Skjermknips fra rapporten som viser at norske barnehager scorer betydelig høyere på foreldretilfredshet og trivsel enn barnehager i våre naboland gjør.

Norske barnehager utmerker seg: – Burde være interessant å se nærmere på hvorfor

Både på foreldretilfredshet og trivsel i barnehagen scorer norske barnehager bedre enn danske, svenske og finske. Det kommer fram i en ny EPSI-undersøkelse av tilfredshet i utdanningsløpet.

Publisert Sist oppdatert

Studien, som tar for seg utdanningsløpet fra barnehage til og med høyere utdanning, baserer seg på intervjuer med nesten 1300 foreldre, elever og studenter, opplyser EPSI Rating. Feltarbeidet er gjort av Norstat i oktober og november.

Her er rapporten.

Koronahåndtering

Resultatene plasserer barnehagene i toppen av den norske utdanningssektoren, når det gjelder kundetilfredshet. Som den har gjort hvert år siden 2009, da EPSI begynte med disse målingene.

Studien vitner om at foreldre rundt om i Norge fortsatt er meget godt tilfredse med den tjenesten som barnehagene leverer, konstaterer Fredrik Høst som er daglig leder i EPSI Norge.

– De fleste foreldre opplever at barnehagene har dyktige ansatte som viser god omsorg for barna. Ni av ti foreldre mener dessuten at barna deres enten trives godt eller meget godt i barnehagen, noe som er nok et kvalitetsbevis for barnehagene, sier Høst i en pressemelding.

I fjorårets og årets undersøkelse er foreldre og studenter også blitt spurt om hvordan de opplever håndteringen av covid-19-pandemien. Også her topper barnehagene, og tilfredsheten har økt merkbart fra 2020 til 2021.

Har ulik andel private

Norske barnehager tåler sammenligningen med Danmark, Sverige og Finland godt, ifølge ratingbyrået, som har gjennomført tilsvarende målinger i våre naboland.

– Mye tyder på at måten barnehagene drives på i Norge er en slags beste praksis. I tillegg til at foreldretilfredsheten er høy, er det også tydelig at barna trives spesielt godt i norske barnehager, uttaler Høst.

Finland, som er nærmest på foreldretilfredshet, ligger 4,1 indeksenheter bak Norge. Det er å regne som en signifikant forskjell.

– Forskjellene er så store at det burde være interessant for myndighetene å se nærmere på hvorfor det er sånn. Selv tror jeg at miksen av kommunale og private barnehager i Norge er en vesentlig del av suksessen. I Norge går halvparten av barna i private barnehager, mens fordelingen er om lag 80/20 i favør offentlige barnehager i øvrige nordiske land, sier PBL-direktør Anne Lindboe i en sak publisert på nettsidene til Private Barnehagers Landsforbund.

– Klapp på skulderen

Både private og kommunalt drevne barnehager oppnår meget gode resultater i årets undersøkelse. Tilfredsheten blant foreldre med barn i kommunale barnehager øker, men foreldre med barn i private barnehager kommer jevnt over med noe bedre tilbakemeldinger, ifølge Høst.

– Den tydeligste differansen mellom private og kommunale barnehager finner vi på spørsmål som omhandler mat og kosthold, samt på barnehagenes uteaktiviteter og turer, forklarer han.

Forskjellen er minst på spørsmål som er av mer mellommenneskelig karakter.

Barnehagedelen av undersøkelsen baserer seg på intervjuer med et tilfeldig utvalg av drøyt 500 personer som har barn i barnehager.

– Det at foreldre er så godt fornøyde med barnehagene, har vi sett så mange ganger at det nesten blir oppfattet som en selvfølge. Men det er ingenting som kommer av seg selv. Så dette skal både eiere, ledere og ansatte ta som en klapp på skulderen, enten de er i kommunale eller private barnehager, sier Lindboe.

Powered by Labrador CMS