Byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim (Ap) regner med at redusert åpningstid vil bli aktuelt for mange allerede fra mandag av.
Byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim (Ap) regner med at redusert åpningstid vil bli aktuelt for mange allerede fra mandag av.

Reduserer åpningstid og kutter påsmurt mat i barnehagene

Bergen kommune innfører nye tiltak for skoler og barnehager, men endrer ikke til gult nivå i trafikklysmodellen.

Publisert Sist oppdatert

Det siste døgnet er det registrert 471 nye smittede i Bergen. Det er rekord. Derfor blir det blant annet innført utvidet munnbindpåbud innendørs på offentlige steder som hovedregel for alle over 12 år (med noen unntak) fra torsdag kveld av.

– Vi må legge til grunn at alle nye smittetilfeller kan være den nye omikron-varianten, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag - og viste til helsefaglige vurderinger.

Fredag ettermiddag kom en oppdatering fra kommunen, der det framgår at lokal smittevernmyndighet likevel ikke vil behandle alle nye smittetilfeller som omikronsmitte. I samråd med smittevernoverlegen innfører byrådet i stedet lokal forskrift med samme karantenebestemmelser som omegnskommunene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Skole og barnehage

For kommunale skoler og barnehager, som byrådet har myndighet over, innføres følgende tiltak (trer i kraft fra mandag 13. desember):

  • Åpning for å ta i bruk hjemmeskole som tiltak for kortere perioder for skoler som har smitteutbrudd, og som har en krevende smitte- og fraværssituasjon.
  • Åpning for redusert åpningstid i kommunale barnehager og i SFO. Den reduserte åpningstiden vil være fra 08.30 til 15.30. Det vil være unntak for barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon, sårbare barn, og barn av foresatte som av ulike praktiske årsaker må ha et fulltidstilbud. Foreldre vil få beskjed fra sin barnehage om de omfattes av redusert åpningstid.
  • Smøremåltidene i kommunale barnehager og skole utgår, for å frigjøre kapasitet for direkte arbeid med barn. Det legges ikke opp til betaling for mattilbud som ikke blir gitt.

Når det gjelder redusert åpningstid, vil håndteringen skje fra den enkelte barnehage. Men byrådet legger til grunn at mange vil innføre dette allerede fra mandag av.

Ikke gult nivå

– Den siste tiden har flere barnehager og skoler gitt uttrykk for at de opplever et stort press. Dette presset er både knyttet til smittesituasjonen blant barn og unge, og bemanningssituasjonen i skoler og barnehager, sa byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim (Ap) på pressekonferansen torsdag.

Regjeringen har gjeninnført trafikklysmodellen, og dermed åpnet for bruk av gult nivå i barnehager og skoler. Det vil ikke byrådet i Bergen gjøre, fordi gult nivå barnehager og skoler vil isolert sett utløse behov for økt bemanning, ifølge Tvinnereim, eksempelvis som følge av oppdeling i faste grupper.

– Kommunen må derfor innføre tiltak som tar hensyn til den anstrengte bemanningssituasjonen, forklarte han.

Byråden benyttet samtidig anledningen til å takke skole- og barnehageansatte.

– Som samfunn har vi hele tiden vært opptatt av å skjerme barn og unge, og som samfunn skylder vi de stor takk, sa Tvinnereim.

Powered by Labrador CMS