En av tingene FUB oppfordrer foreldre til å sjekke før de søker barnehageplass, er barnehagens bemanning.
En av tingene FUB oppfordrer foreldre til å sjekke før de søker barnehageplass, er barnehagens bemanning.

FUB: Dette bør du sjekke når du skal søke barnehageplass

I mange kommuner er 1. mars fristen for å søke barnehageplass. Er du usikker på hvilken barnehage du skal velge? Her er ni råd fra Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Publisert

Har du sett deg ut noen barnehager du tror kan passe din familie? Da kan det være lurt å ta kontakt med de aktuelle barnehagene og be om å få komme på besøk, råder FUB. Inviterer barnehagene til «åpen dag» kan man eventuelt benytte seg av dette tilbudet.

På denne måten kan du få et inntrykk av lokaler, uteområder, atmosfæren, samspillet mellom barn og ansatte, samt få mulighet til å spørre om hvilke tilvenningsrutiner barnehagene har.

Den nyoppnevnte FUB-lederen Einar Olav Larsen råder foreldre til å sjekke ut hvordan bemanningen er i barnehagene man vurderer – altså hvor mange barn det er per ansatt.

– Det er også lurt å spørre om hvilke rutiner barnehagen har for foreldresamarbeid. Har barnehagen gode rutiner for dette? sier han til barnehage.no.

– Et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre er avgjørende for at barnet skal få det best mulig i barnehagen, fortsetter FUB-lederen.

Har laget sjekkliste

FUB har utarbeidet en sjekkliste for foreldre på jakt etter barnehageplass. Her er deres ni råd:

BEMANNING: Sjekk antall ansatte i forhold til størrelsen på barnegruppa.

STABILITET: Er det stabilitet i personalgruppa, eller preges den av hyppige utskiftninger?

PEDAGOGISK PERSONALE: Er det ansatt pedagogisk personale i alle barnehagelærerstillingene?

PROFIL: Undersøk om barnehagens profil stemmer overens med din families ønsker og behov.

VERDISYN: Hva er barnehagens verdisyn? Hvordan kommer dette fram i den pedagogiske årsplanen? Verdisynet er gjerne retningsgivende for hvordan de ansatte møter barna og foreldrene.

FORELDRESAMARBEID: Har barnehagen en god plan for dette? Er de formelle foreldreorganene som foreldreråd og samarbeidsutvalg på plass? Hvordan ser barnehagen for seg at foreldrene kan medvirke til en best mulig barnehagehverdag for de små?

SPØR NABOER OG VENNER: Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen. Har den et godt renommé?

UTEAKTIVITETER: Er barnehagen opptatt av å være ute daglig med alle barn? Hvor er de fysiske utearealene, turmulighetene og hva er rutinene for sikkerhet?

MATSERVERING: Hvilken mat serveres i barnehagen?

Ulike valgmuligheter

På nettstedet barnehagefakta.no, som er utviklet av Utdanningsdirektoratet, kan du finne barnehager i nærområdet ditt. Her finner du også informasjon om ansattes utdanningsbakgrunn, antall barn per ansatt, om barnehagen oppfyller pedagognormen, og du kan se resultater fra Foreldreundersøkelsen.

FUB-leder Einar Olav Larsen er klar over at ikke alle bor i områder hvor man har mulighet til å velge blant mange barnehager.

Viktig om å søke barnehageplass

* Det er kommunene som har ansvar for barnehageopptaket. Hver kommune skal ha en samordnet opptaksprosess for barnehager, men de bestemmer selv tidspunkt for opptaket.

* Søknadsprosessen er i all hovedsak elektronisk over hele landet.

* Barn som fyller ett år i perioden januar til juli har rett til barnehageplass i august det året de fyller ett år. Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass den måneden barnet fyller ett år.

* Dersom du har rett til barnehageplass for barnet ditt, og søker innenfor fristen som kommunen fastsetter, har du rett til å få en plass i kommunen, men ikke i en bestemt barnehage. Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på søkerliste til denne barnehagen. Søkere som verken får første eller andre ønske oppfylt, kan be kommunen begrunne hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

– Det er store lokale forskjeller når det gjelder hvor store valgmuligheter man har. Men er det ingen barnehage i ditt nærområde hvor du føler alt er optimalt, kan du prøve å være en aktiv forelder, ta verv i barnehagen, og være med på å påvirke positivt, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS