Byggeprosjektet som har fått navnet Samklang er tegnet av HRTB Arkitekter, INBY er landskapsarkitekter og HENT skal bygge anlegget. Barnehagen skal etter planen være ferdig høsten 2019.
Byggeprosjektet som har fått navnet Samklang er tegnet av HRTB Arkitekter, INBY er landskapsarkitekter og HENT skal bygge anlegget. Barnehagen skal etter planen være ferdig høsten 2019.

Massiv utbygging: Trenger 100 nye barnehageplasser i året fram til 2026

I september starter byggingen av en ny barnehage i Lørenskog, med seks avdelinger og plass til 117 barn - kombinert med 30 omsorgsboliger. Det er bare det første av flere store barnehageprosjekter som er planlagt i kommunen.

Publisert

I forrige uke ble planene om det nye byggeprosjektet vedtatt i kommunestyret i Lørenskog. Barnehagen skal etter planen være ferdig i august 2019, mens omsorgsboligene skal være ferdige i desember. 

Det skriver Romerikes Blad i sin papirutgave. 

Befolkningsutviklingen i kommunen er blant de høyeste i landet, ifølge kommunens egen utredning av barnehagebehovet de kommende årene. 

Prognosene tilsier at denne veksten vil fortsette som følge av den pågående
boligutbyggingen i kommunen. Veksten medfører behov for økt kapasitet innen sosial
infrastruktur som barnehager, heter det videre.  

I kommunens barnehageplan er det lagt til grunn at det vil være behov for 100 nye barnehageplasser i perioden 2020-2026, i alt 700 plasser.

Samhandling mellom barn og gamle

Løkenåsveien barnehage og omsorgsboliger har fått prosjektnavnet «Samklang».

Barnehagen skal ha plass til 75 store og 42 barn, og samhandlingen mellom omsorgsboligene og barnehagen skal bidra til å gi økt aktivitet og liv i bygget. Et stort aktivitetsrom plassert ved siden av barnehagens allrom og bare atskilt av en foldevegg skal åpne for sambruk av areal for barnehagen og omsorgsboligene i forbindelse med større samlinger, skriver avisen.

Barnehagen og omsorgsboligene er utpekt til å bli Lørenskogs fremste signalbygg innen energi og miljø, og som et såkalt plusshus skal bygget produsere mer energi enn det forbruker.

Ekstra stor takhøyde i barnehagedelen skal gi svært gode lysforhold, og kombinert med massivtre og hybridventilasjon vil dette sørge for spesielt godt inneklima. Det er også satt av uteoppholdsarealer for sambruk mellom barnehagen og omsorgsboligene, og lekearealene ute skal også kunne benyttes av eksisterende Løkenåsen barnehage.

Omsorgsboligdelen omfatter 30 toroms leiligheter med sengeplass for to pleietrengende beboere i hver bolig, samt noen sentrale samlingsplasser hvor det er høy sannsynlighet for å møte andre beboere - deriblant en lobby ved inngangspartiet og en felles takterrasse på 350 kvadratmeter med sol hele dagen.

Prosjektet med et bruttoareal på 5.070 kvadratmeter har en total kostnadsramme på 251 millioner kroner, hvorav barnehagen skal koste 105 millioner, ifølge Romerikes Blad.

Massiv barnehageutbygging

I det samme kommunestyremøtet ble det også vedtatt å starte planleggingen av en ny seksavdelings barnehage på Skårer syd i 2020 til en kostnad på mellom 70 og 100 millioner kroner. Det skal også settes i gang et forprosjekt for en utvidelse med to til tre avdelinger i tilknytning til Grønlia barnehage i 2021 - et prosjekt som er beregnet å koste et sted mellom 35 og 50 millioner.

Fra før av er det vedtatt at barnehagene Rasta og Fjellhamar skal utvides i 2018, i tillegg til at det skal etableres barnehage i lokalene Fjellhamar skole tidligere benyttet som skolefritidsordning (SFO) på Fjellhamar gård. Disse tiltakene vil gi rundt 100 nye barnehageplasser til sammen, skriver avisen.

I den samme utredningen om Lørenskogs barnehagebehov for perioden 2020-2028 anbefales kommunen dessuten å bygge følgende:

■ Ny 6-avdelings barnehage på Ødegården i 2021.

■ Ny 6-avdelings barnehage i Garchinggata på Skårer/Rolvsrud i 2022.

■ To nye 6-avdelings barnehager på Fjellhamar i 2023-2024.

■ Ny barnehage med 5-6 avdelinger i Tunveien/Benterud i 2025.

■ Ny barnehage med 5-6 avdelinger på Skårer vest i 2026.

■ Ny barnehage med minimum 6 avdelinger på Fjellhamar/ Ødegården i 2027.

■ Ny barnehage med minimum 6 avdelinger i sentralområdet i 2027.

Powered by Labrador CMS