DEBATT

- Hvordan skal vi få til å bygge opp tillit når vi som pedagoger og ansatte i barnehagen ikke har nok hender, eller er nok psykisk tilstedeværelse for å få til dette kjære politikere? spør snart ferdig utdannet barnehagelærer Hedvig Sveum. Foto: Peter Mydske, Stortinget/privat
- Hvordan skal vi få til å bygge opp tillit når vi som pedagoger og ansatte i barnehagen ikke har nok hender, eller er nok psykisk tilstedeværelse for å få til dette kjære politikere? spør snart ferdig utdannet barnehagelærer Hedvig Sveum. Foto: Peter Mydske, Stortinget/privat

Håper dere hører oss! Vi skriker så høyt vi kan! Fordi vi jobber for det beste for barna våre!

"Vi skal reflektere over faglige og etiske problemstillinger. Det er det vi gjør nå. Vi reflekterer over at med så få hender og klare hoder ser vi de etiske problemstillingene som hindrer oss i å gi den gode omsorgen vi lover", skriver Hedvig Sveum.

Publisert

Rammeplanen 2017 gir oss retningslinjer om at barnehagen skal jobbe for at barnas behov for fysisk omsorg skal ivaretas.

De skal få ro og hvile. Det skal bli lagt til rette for at barna skal kunne knytte seg til personalet og til hverandre. Barna skal få oppleve tilhørighet og trivsel. Personalet skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn.

Personalet skal være lydhøre for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet - og det for HVERT ENKELT BARN!

Barna skal lære seg å vise omsorg for andre og å ta i mot omsorg. Vi skal bygge opp tilliten til dem selv og tillit til andre. Tillit til oss som profesjonsutøvere som har så stor makt over deres hverdag!

Men hvordan skal vi få til å bygge opp tillit når vi som pedagoger og ansatte i barnehagen ikke har nok hender, eller er nok psykisk tilstedeværelse for å få til dette, kjære politikere?!?!

Barn får ikke omsorg, knytter seg ikke til, får ikke tillit, føler ikke tilhørighet eller trivsel, får ikke ro eller hvile, møtes ikke med interesse, varme eller åpenhet fra voksne som ikke er fysisk og psykisk til stede, fordi det er for mye å gjøre eller for få ansatte på jobb.

Barnehagelærere er den profesjonen som er utdannet spesielt for å kunne ivareta barnehagens oppgaver. Vi skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldrene! 

Vi skal reflektere over faglige og etiske problemstillinger.

Det er det vi gjør nå.

Gi barnehagene en større barnehagenorm, så barna får tilstedeværende voksne som sammen skal ta gode beslutninger!

Hedvig Sveum

Vi reflekterer over at med så få hender og klare hoder ser vi de etiske problemstillingene som hindrer oss i å gi den gode omsorgen vi lover!

At vi ikke strekker til for barna våre!

At vi ikke klarer å oppfylle oppgavene barna våre er lovet at VI SKAL gi dem!

Gi barnehagene en større barnehagenorm, så barna får tilstedeværende voksne som sammen skal ta gode beslutninger!

For at profesjonsutøverne skal få mer ro og rom til å oppfylle kravene som er satt. Det å få en større barnehagenorm vil styrke profesjonen og kvaliteten i barnehagen, som vi har lovet barna.

Der pedagogiske ledere får tid til å være gode ledere, rollemodeller, teamleder, motivatorer, veiledere for personalet, barnegruppen og foreldrene!

Håper dere hører oss! Vi skriker så høyt vi kan! Fordi vi jobber for det beste for barna våre!

Powered by Labrador CMS