DEBATT

"Vi kjenner at vi er nødt til å engasjere oss, og vi må tørre å fortelle hvordan en barnehagedag egentlig er", skriver barnehagelærerstudentene i denne kronikken. Foto: Getty Images/privat

Bemanning i barnehagen: Det er ikke slik du tror

"Man kvier seg gjerne for å fortelle hvordan det egentlig er, særlig fordi man ønsker at foreldrene skal føle seg trygge når de leverer barna i barnehagen", skriver en gruppe studenter ved Høgskolen i Østfold.

Publisert

Hvordan kan politikerne forvente at de ansatte i barnehagen skal kunne følge opp alle punktene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) dersom man ikke får tilstrekkelig med ressurser?

Vi som barnehageansatte skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Vi skal møte hvert barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet. Vi skal med andre ord se hvert eneste barn og følge opp dets behov. Dette er en liten del av en lang liste over alt som vi som jobber i barnehagen SKAL gjøre. Vi mener absolutt ikke at de kravene som er satt er for mange og for store, og mener heller ikke å kritisere Rammeplanen. Det er bemanningen vi ser på som et problem, og det er rett og slett ikke mange nok ansatte til å oppfylle lovverket.

Man kan ta utgangspunkt i at en barnehage er åpen fra 06:45 til 17:15 og at det er tre ansatte på en småbarnsavdeling med 9 barn. Dersom senvakten kommer 09:45 og tidligvakten drar 14:15, vil dette si at det kun er 4,5 timer av dagen der alle de ansatte er tilstede. Og så skal disse ansatte ha en lunsjpause på 30 minutter hver. Vi er nå nede i 3 timer. Deretter har man gjerne møter som av praktiske grunner er nødt til å være midt på dagen da alle er til stede. I tillegg kommer plantiden til de pedagogiske lederne, som er på 4 timer i uka. Dette skjer da gjerne også midt på dagen. I tillegg til alt dette er det sykdomsfravær, noe det naturligvis er veldig mye av i en barnehagehverdag. I utgangspunktet høres det kanskje greit ut med 3 ansatte på 9 barn, men hvor mange timer er egentlig alle de tre ansatte tilstede?

Barnehagelovens paragraf 18 sier at «bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet». Det gir med andre ord ingen klar definisjon av hva bemanningen skal være, og det er i bunn og grunn opp til hva hver enkelt barnehage mener er forsvarlig.

Dette kan variere mye fra barnehage til barnehage. Vi har også opplevd at det er langt flere barn per voksen enn det som er beskrevet i eksemplet. Slik vi ser det er bemanningen absolutt ikke tilstrekkelig for å kunne se hvert enkelt barn. Dette har vi erfart både gjennom arbeid og i praksis gjennom høgskolen. Etter endt arbeidsdag sitter mange igjen med en følelse av at de ikke strekker til og at de burde kunne gjøre mer. Som studenter kjenner vi at vi er bekymret for vår fremtidige arbeidsplass.

Vi håper med dette å synliggjøre hvordan personaltettheten er i praksis, slik at foreldrene vil kreve mer.

I følge Foreldreundersøkelsen som er gjort i 2017, så opplever 78 prosent av foreldrene at personaltettheten er tilfredsstillende. Vi er usikker på hvorvidt foreldrene faktisk vet hvordan det er. Dersom foreldrene hadde hatt innsikt i hvordan bemanningen egentlig er, tenker vi at resultatet ville blitt annerledes. Dette er noe av målet vårt med dette. Vi håper med dette å synliggjøre hvordan personaltettheten er i praksis, slik at foreldrene vil kreve mer. Vi støtter oss på pedagog og barnehagelærer Anniken Myrnes som har uttalt seg om bemanning på God morgen Norge og i en rekke kronikker, og ønsker å fortelle sannheten i håp om at andre også får opp øynene og engasjerer seg. For å kunne gjøre noe med dette problemet, må det komme fra flere hold. Vi må få både politikere og foreldre på banen, for å få til en endring.

Vi kjenner at vi er nødt til å engasjere oss, og vi må tørre å fortelle hvordan en barnehagedag egentlig er. Vi er nødt til å være barnas stemme, og de fortjener at vi står fram. Man kvier seg gjerne for å fortelle hvordan det egentlig er, særlig fordi man ønsker at foreldrene skal føle seg trygge når de leverer barna i barnehagen. Det er kanskje av den grunn at ansatte i barnehagen har vært tause i mange år. Nå ser vi at det er mange som velger å dele sine erfaringer, noe som er veldig viktig. Vi må ta ansvar, både for barna og for vår egen del.

Powered by Labrador CMS