May-Linn Røisgård Hjertnes foran Kragsgate barnehage, som kommuneadministrasjonen foreslår nedlagt.
May-Linn Røisgård Hjertnes foran Kragsgate barnehage, som kommuneadministrasjonen foreslår nedlagt.

Reagerer på «udemokratisk» nedleggelses­prosess: – Tidspunktet er jo hårreisende

Tre uker før søknadsfristen, og et par måneder før politikerne skal si sitt, har kommuneadministrasjonen stengt for nye søknader til Kragsgate barnehage i Kongsberg.

Publisert

 Ansatte og foreldre fikk beskjeden 7. februar i år: Kommunedirektøren foreslår å avvikle driften ved Kragsgate barnehage fra høsten 2024. Barnehagen har i dag to avdelinger, 26 barn og ti ansatte.

Det som gjør denne saken spesiell, er at forslaget ikke skal behandles av politikerne før etter påske.

– Det blir ikke en politisk avstemning om å avvikle driften. Det blir en avstemning om hvorvidt man skal gjenåpne. Man må i så fall gjøre om på hele hovedopptaket, og gjennomføre et år med redusert barnetall. Her har man tatt en avgjørelse i administrasjonen før man har involvert politikerne. Det synes både jeg og foreldregruppa er … udemokratisk, sier May-Linn Røisgård Hjertnes, som har tatt på seg å snakke på vegne av foreldregruppa.

Besøker barnehager daglig

– Det eneste redelige jeg kan ser for meg når man vurderer slike tiltak, er at det først begrunnes så man kan debattere på en saklig måte. Vi har etterspurt en innstilling med argumentasjon, men det har vi ikke fått. Kun en møteinnkalling og en pressemelding, fortsetter Hjertnes.

– Og tidspunktet er jo hårreisende. Nå er vi en hel foreldregruppe som besøker barnehager bokstavelig talt hver dag. Deriblant uføre, aleneforeldre, høygravide. Da er det en reell utfordring å nå rundt til barnehagene for å, gjøre seg opp en vurdering og kvalitetssikre en fin barnehagehverdag de neste årene. Og nå har vi to uker igjen å ta avgjørelsen på.

25. januar kom innkallingen til et møte 7. februar, med tema «omstilling». Der ble budskapet om at barnehagen foreslås nedlagt overbrakt til ansatte og foreldre.

Saken ble først omtalt av Laagendalsposten (krever abonnement). Lokalavisen var invitert med av foreldre som hadde lest mellom linjene i møteinnkallingen.

– Viktig å informere nå

Hjertnes forteller at første hint om at barnehagens framtid kunne være truet, kom i april. Og at det den gang ble poengtert overfor barnehagens samarbeidsutvalg, at det var viktig med en avklaring innen januar 2024.

Men at kommunen ikke har hatt noe nytt å melde før nå.

Barnehage.no har spurt kommunalsjef oppvekst i Kongsberg kommune, Kari Sælebakke, om hvorfor beskjeden om at barnehagen foreslås avviklet, kom tre uker før søknadsfristen til hovedopptaket.

– Beskjeden kommer nå nettopp fordi foreldre i barnehagen skal ha tid til å søke nye muligheter innen fristen før hovedopptaket 1. mars, svarer hun.

Kommunalsjefen beskriver forslaget som et ledd i en større strukturprosess i oppvekstsektoren, som følge av overkapasitet i barnehageplasser i Kongsberg og nedgang i barnetall.

Hun understreker at det var viktig for dem å komme med beskjeden til foreldrene før 1. mars.

 Minst og blant de eldste

I meldingen som er lagt ut på kommunens nettsider, pekes det på at Kongsberg kommune fikk kuttet 32 millioner kroner fra staten på grunn av færre barn i aldersgruppen 2-5 år for 2024. Der står det også at Kragsgate er den minste av kommunens barnehager, og en av de eldste.

– Vi har mange ledige plasser i flere av våre kommunale barnehager. Det er dårlig samfunnsøkonomi å ha så stor overkapasitet, skal Sælebekke ha sagt 7. februar.

Av kommunens egen temaplan for barnehagestruktur, framgår imidlertid at man forventer økt etterspørsel etter barnehageplasser akkurat i den sonen hvor Kragsgate barnehage er plassert.

– Det er eneste bydel med forventet vekst, og Kongsbergs største arbeidsgiver ligger 190 meter unna, sier Hjertnes, som også har argumentert mot nedleggelse i et leserbrev til Laagendalsposten.

Der fremhever hun blant annet barnehagens arbeid med tegnbruk, tegn til tale, tegn som støtte, babytegn og visuelle virkemidler i forbindelse med språkutvikling, som en unik kompetanse som nå kan gå tapt om personalet spres på andre arbeidsplasser.

 Avviser forskuttering

Nå frykter altså foreldrene at administrasjonens forslag skal bli en selvoppfyllende dødsdom for barnehagen de har opparbeidet sterkt tillitsforhold til.

Til Barnehage.no svarer oppvekstsjef Sælebakke bekreftende på at det er lukket for søknader om plass i Kragsgate barnehage før saken er politisk behandlet.

– Ja, det går ikke an å søke Kragsgate barnehage for nye barn til høsten, siden vi er usikre på om barnehagen vil eksistere til høsten. Dersom barnehagen etter politisk prosess ikke avvikles, vil vi selvsagt åpne for at man kan søke plass her. Dette vil blir gjort kjent i våre kanaler og lokalavisen.

Hun avviser at administrasjonen har forskuttert et politisk vedtak i saken.

– Nei, vi har lagt fram et forslag, og starter nå en prosess der alle parter skal bli hørt. At administrasjonen kommer med et forslag, betyr ikke at det blir slik. Vi signaliserte tydelig på møte med foreldrene at vi er opptatt av å ha en tett dialog med foreldre framover for å sikre en best mulig prosess.

– Er dette en etterspurt barnehage hvor man ikke har problemer med å fylle plassene?

– Alle barnehager i Kongsberg opplever seg etterspurt, og denne barnehagen med to avdelinger har også hatt god etterspørsel.

– Så klart ikke heldig

– Ser du at det kan være problematisk å foreslå nedleggelse på den ene siden av fristen for hovedopptaket, mens politisk behandling først skjer etter at søknadsfristen er utløpt?

– Det er så klart ikke heldig at fristen for opptak kommer imellom forslaget og politisk prosess og avgjørelse. Men vi står i en situasjon der vi er nødt til å stramme inn driften i oppvekst. Vi opplever en nedgang i antall barn i årene som kommer, og det er dårlig samfunnsøkonomi å ha så mange ledige barnehageplasser. I Kongsberg har vi en overvekt av private barnehager og dermed et stort og variert tilbud til foreldre som trenger barnehageplass. Vi velger å foreslå nedleggelse av vår minste barnehage slik at færrest mulig skal bli rammet av dette. Vi forstår selvsagt at vi setter foreldre som har barn i denne barnehagen i en vanskelig situasjon. Men ingen mister barnehageplassen sin i Kongsberg kommune, og ingen ansatte mister jobben. Vi er også opptatt av å finne gode løsninger for hvert enkelt barn, og hver enkelt familie, dersom det blir slik at barnehagen avvikles etter den politiske prosessen.

– Vi er kritiske til forklaringen oppvekstsjefen har gitt til oss foreldre, sier Hjertnes, som savner bedre dokumentasjon på hvorfor avvikling av Kragsgate er den mest fornuftige løsningen.

Powered by Labrador CMS