Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Krever 1,245 millioner etter kjøp av biler, storkiosk, nausttomt og naust

Ålesund kommune mener en barnehage har brukt penger på formål som ikke er direkte tilknyttet godkjent barnehagedrift. Barnehagens advokat mener kommunen anvender jussen feil.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag vedtok kommunen at den skal kreve tilbakebetalt 1,245 millioner kroner i tilskudd, skriver NRK.

Dette er summen kommunen mener at barnehagen har brukt på to biler, en storkiosk, en nausttomt og et naust. Kommunen mener at dette er gått inn i barnehagens regnskap uten at kostnadene er direkte knyttet til godkjent barnehagedrift.

I oktober ble det kjent at Ålesund kommune hadde gjennomført utvidet tilsyn i seks barnehager. Kommunen meldte da at fire av disse kunne vente seg varsel om tilbakebetaling av tilskudd, eller at tilskudd for 2018 ville bli holdt tilbake.

Totalt kan kravene beløpe seg til mellom ni og ti millioner kroner.

Advokat Håkon Rasmussen, som representerer tre av de berørte barnehagene, sier til NRK at vedtaket som nå foreligger er svakt begrunnet.

– Min vurdering er at Ålesund kommune her anvender jussen feil, og at det ikke er grunnlag for det vedtaket som er fattet nå. Så må vi argumentere nærmere for dette i en klage. Dette vil bli fulgt opp, sier Rasmussen til NRK.

Barnehageloven § 14 a:

Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

a) Barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen.

b) Barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

c) Barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.

Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med formålet i første ledd.

Kongen kan gi utfyllende forskrift om krav til regnskap, revisjon, og rapportering, krav til barnehagens dokumentasjon av bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og den ikke-kommunale barnehagens opplysningsplikt om økonomiske forhold.

Powered by Labrador CMS