Smitteverntiltak har preget barnehagesektoren, og kan komme til å gjøre det helt fram til neste sommer.
Smitteverntiltak har preget barnehagesektoren, og kan komme til å gjøre det helt fram til neste sommer.

Vil forlenge midlertidig lov

Kunnskapsdepartementet foreslår at koronarelaterte tilpasninger til barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven forlenges nok en gang – til 30. juni 2022.

Publisert Sist oppdatert

Som følge av at samfunnet ble stengt ned i fjor, fikk regjeringen på plass en midlertidig forskrift om tilpasninger, blant annet i barnehageloven. Forskriften var hjemlet i den midlertidige koronaloven.

Da denne omfattende loven ble opphevet, fikk regjeringen på plass en annen midlertidig lov som sørget for koronarelaterte tilpasninger til barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven.

Denne ble første gang vedtatt 26. mai 2020, og har siden blitt forlenget to ganger. Nå gjelder den fram til 1. desember. Kunnskapsdepartementet foreslår ytterligere forlengelse fram til 30. juni 2022.

Grønt for de fleste

– Departementet mener det er sannsynlig at behovet for de midlertidige reglene avtar framover, men per i dag tilsier ikke den kunnskap departementet har at vi kan tilrå at de midlertidige reglene opphører 1. desember, heter det i høringsbrevet som nå er sendt ut.

Der framgår også følgende:

Slik smittesituasjonen er nå, kan de fleste barnehager og skoler ha åpent og drive på grønt nivå. At elever som er nærkontakter nå kan fritas fra karantene og hurtigtestes, reduserer behovet for de midlertidige reglene. På den annen side opprettholdes per i dag rådet om at personer med milde symptomer må holde seg hjemme. Videre hefter det usikkerhet ved hvordan situasjonen vil utvikle seg, og lokalt kan det oppstå situasjoner hvor det er nødvendig med smitteverntiltak som påvirker skole- og barnehagedriften. Det må påregnes at det også etter 1. desember vil være situasjoner der det kan bli nødvendig med vedtak om lokale smitteverntiltak som påvirker skole- og barnehagedriften.

Aktuelle paragrafer

I § 2 i den midlertidige loven er det fastsatt barnehagelovens anvendelse i perioder hvor barnehagen er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Bestemmelsen gjør tilpasninger i reglene om rett til barnehageplass og i tilrettelegging som følger av enkeltvedtak. Tilpasningene innebærer ikke nye plikter, men adgang til å fravike enkelte regler helt eller delvis i situasjoner hvor barnehagen er stengt eller underlagt andre begrensninger med hjemmel i smittevernloven. I den midlertidige loven § 3 er det hjemmel til å regulere i forskrift hvem som skal ha tilbud i barnehagen dersom barnehagen ellers er stengt eller har redusert åpnings- og oppholdstid på grunn av smitteverntiltak.

I § 4 og 9 er det regler om foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordninger. Reglene innebærer at foreldre skal betale ordinær pris selv om barnehagen eller skolefritidsordningen har redusert åpningstid på grunn av smitteverntiltak. Dersom virksomheten er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal derimot foreldrene ikke betale. Kommunen skal kompensere private barnehager for tapt foreldrebetaling.

I § 5 og 6 er det regler om tilskudd til private barnehager og om avkortning av tilskuddet. Kommunen skal gi tilskudd til private barnehager som er stengt med hjemmel i smittevernloven, men tilskuddet kan avkortes i enkelte situasjoner.

Styrt av smitteverntiltak

Det påpekes at reglene slik de nå er utformet, bare åpner for tilpasninger som er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. Departementet foreslår i utgangspunktet at alle bestemmelsene i den midlertidige loven videreføres, men ber om synspunkter på om det er enkelte av reglene i det midlertidige regelverket som ikke trenger å forlenges eller som bør endres.

Når det gjelder varighet, foreslår departementet at loven forlenges fram til 30. juni 2022.

– Dette vil gi barnehagene og skolene nødvendig forutsigbarhet ved oppstarten på nyåret, samtidig som det tas hensyn til at det kan bli behov for tilsvarende regler ut skoleåret, heter det i høringsbrevet.

Ettersom den midlertidige loven oppheves 1. desember i år, haster det å fremme et eventuelt forslag om forlengelse. Derfor er høringsfristen ekstraordinært kort, og satt til fredag 24. september.

Her er hele loven.

Powered by Labrador CMS