PBL med administrerende direktør Arild M. Olsen i spissen er ikke videre begeistret for endringene Regjeringen kommer med i forslag til ny barnehagelov. Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup (t.h).
PBL med administrerende direktør Arild M. Olsen i spissen er ikke videre begeistret for endringene Regjeringen kommer med i forslag til ny barnehagelov. Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup (t.h).

Ber regjeringen trekke lovforslag om tilsyn

PBL er kritisk til regjeringens forslag til endringer i reglene for tilsyn av barnehagene og ber om at hele lovforslaget trekkes tilbake.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen ønsker at det skal innføres et uavhengig tilsyn i barnehagene. Men i sitt forslag til ny barnehagelov blir løsningen likevel ikke å etablere et uavhengig tilsyn og dermed frata kommunenes tilsynsrett, som planlagt.

Dermed går Regjeringen bort fra punkt 12 om kunnskap i regjeringsplattformen der det ble stadfestet at den blå-blå regjerningen skal "Innføre et uavhengig tilsyn av barnehagene".

Derimot ønsker Regjeringen å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med enkeltbarnehager, slik at det etableres et uavhengig tilsynsorgan også på barnehageområdet. Dog er dette en mulighet som gis Fylkesmannen, og ikke et pålegg. Tilsyn skal også skje på Fylkesmannens eget initiativ eller ved at for eksempel foreldre ber om det.

Les også: Tilsyn under lupen.

– Løftebrudd

– Fylkesmannen vil kunne ta opp saker på eget initiativ, og vårt forslag gir foreldrene en ekstra mulighet til å be om at Fylkesmannen skal kobles inn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

19. januar var det frist for å avgi høringssvar til endringene. PBL har avgitt sitt svar og kaller den nye tilsynsordningen et løftebrudd.

I høringssvaret karakteriserer PBL forslaget om endringer i tilsynsordningen som et «klart og overraskende løftebrudd fra regjeringens side».

Les også: Kan innhente informasjon om barnet uten foreldres samtykke.

Regjeringen bommer

PBL har i en årrekke arbeidet for at det skal innføres et uavhengig tilsyn av barnehagene, men mener regjeringen bommer med sitt forslag som i realiteten ikke innebærer noen forbedringer av dagens regler.

PBL tar derfor til orde for at regjeringen bør trekke sitt forslag og vurdere dette sammen med fullstendig revisjon av barnehageloven.

Også Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er kritiske til den nye tilsynsordningen og skriver i sitt høringssvar at:

«FUB er kritisk til uavhengigheten i fylkesmannens tilsyn. FUB stiller seg undrende til om det forliggende forslag er det eneste grepet Kunnskapsdepartementet har tenkt å ta for å skape et mer uavhengig tilsyn med barnehagene. Etter FUBs oppfatning er det grundig dokumentert at sektoren trenger mer tilsyn og oppfølging enn hva som til nå er praktisert. Årsaken til dette er at det er mange eiere, stort privat innslag, ulik kompetanse blant eierne, omfattende rolleblanding av eierrollene og aktørrollene, omfattende endringer i sektoren siste ti år, spesielt i forhold til den store utbyggingen av barnehager og flere kvalitetskrav til barnehagene og en påviselig ujevn kvalitet i innholdet i barnehagen - både mellom kommuner og innenfor kommuner».

Les også: Datatilsynet dypt uenig i barnehagelovforslag.

Ikke tilstrekkelig

FUB mener derfor at det fremlagte lovforslag ikke er tilstrekkelig for å løse utfordringene på dette området. De skriver videre at forslaget vil få liten praktisk betydning og løser ikke problematikken knyttet verken til tilsynets uavhengighet eller behovet for kvantitet i tilsynet, herunder også i tilsyn med aktørrollen/på tjenestestedene.

FUB presiserer at dersom myndighetene ønsker en høyere og jevnere kvalitet i barnehagene, kan man ikke overlate sektoren til seg selv.

Powered by Labrador CMS