Illustrasjonsfoto. Barnet på bildet har ingenting med denne konkrete saken å gjøre.

Varsler pålegg: Foreldre klaget på at barnet ikke fikk nok søvn i barnehagen

Barnehagen opererer med faste sovetider. Det er ikke godt nok dersom enkeltbarn har behov for å sove på andre tidspunkt, mener Fylkesmannen i Troms.

Publisert Sist oppdatert

Foreldrene mente barnet fikk for lite søvn og klaget barnehagen inn for Fylkesmannen. I den foreløpige rapporten har de fått medhold.

Fylkesmannen i Troms slår fast at den kommunale barnehagen ikke har gjort tilstrekkelig for å tilpasse hverdagen til barnets individuelle behov. En kommune har fått forhåndsvarsel om et pålegg om å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf barnehageloven paragraf 8, jf paragraf 16.

Barnets rett til hvile framkommer også av FNs barnekonvensjon, påpeker Fylkesmannen.

Det var NRK som omtalte denne saken først.

For lite søvn

Det var etter at foreldrene til et barn på litt over ett år klaget barnehagen inn for Fylkesmannen at saken ble avdekket.

Foreldrene mener at barnet bærer preg av å få for lite søvn i barnehagen, og at dette påvirker resten av barnets døgn på en negativ måte.

Faste sovetider

Barnehagen har en dagsrytme der det er lagt inn rom for at barn kan sove to ganger i løpet av dagen, henholdsvis klokka 08.30 og 11.15/11.20.

Kommunen skriver at barnehagen har utarbeidet et felles dagsrytme for å ivareta enkeltbarnets behov for å tilpasse seg fellesskapet, noe som den påpeker er viktig for barnets utvikling.

For det aktuelle barnet mener kommunen at barnehagen har oppfylt kravet om individuell tilpasning fordi barnehagen har vugget barnet i armene ved siden av madrassen til det sovnet og prøvd ut en overgangsordning i 14 dager hvor barnet ble lagt klokka 10.00.

Barnehagen har observert at barnet får søvn og er våken og glad.

– Oppfyller ikke lovens krav

Fylkesmannen mener at barnehagen ikke oppfyller lovens krav til individuell tilpasning dersom dette kun skjer i en begrenset periode, i dette tilfellet 14 dager, der målsettingen er å få barnet inn i barnehagens sovetider.

«Vurderingen av behovet for individuell tilpasning skjer kontinuerlig, og individuell tilpasning må gis så lenge barnet har behov for dette», skriver Fylkesmannen i sin vurdering.

 

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Fylkesmannen er enig i at barn som går i barnehagen i all hovedsak skal ta del i barnehagens fellesskap og at dette er viktig for utviklingen av barnet.

«Dette står imidlertid ikke i motsetning til at barnets individuelle, grunnleggende behov for søvn og hvile skal oppfylles», fastslår Fylkesmannen i Troms.

Rådmannen: – Har gjort det vi kan

Rådmannen i den aktuelle kommunen sier til NRK at han synes kommunen og barnehagen har gjort det de kan for barnet. Han sier det er veldig vanskelig for kommunen som tjenesteleverandør å imøtekomme alle individuelle hensyn i en barnehage. Han mener det kan gi bemanningsmessige utfordringer.

Rådmannen legger overfor NRK til at Fylkesmannens tolkning av individualiteten i barnehageloven på prinsipielt grunnlag bør drøftes på et høyere nivå, gjerne i departementet.

  • Kommunen har nå fått muligheten til å kommentere den foreløpige rapporten. En endelig tilsynsrapport er ventet på et senere tidspunkt.
Powered by Labrador CMS