Mamma var psykisk syk. Pappa drakk. Jenta er nå blitt voksen og jobber i barnehage. Ved inngangen til et nytt barnehageår, har hun skrevet denne teksten. Illustrasjonsfoto.
Mamma var psykisk syk. Pappa drakk. Jenta er nå blitt voksen og jobber i barnehage. Ved inngangen til et nytt barnehageår, har hun skrevet denne teksten. Illustrasjonsfoto.

Vurderer å politianmelde ansatte i en barnehage

Først tre år etter at barna første gang meldte fra om vold hjemme, tok barnehagen affære. Bergen kommune vurderer å politianmelde ansatte for tjenesteforsømmelse.

Publisert Sist oppdatert

Det var BA som like før påske skrev om familievoldssaken fra Bergen.

Det første notatet om at barna hadde fortalt om vold i hjemmet ble levert til barnehagestyreren i mars 2013. Et nytt notat i april året etter førte heller ikke til at styreren foretok seg noe.

Les også: Unnlot å melde om vold

Høsten etter fikk barnehagen en ny styrer, som i løpet av ett og et halvt år fikk sju nye skriftlige meldinger om at barna fortalte om vold i hjemmet.

Først da den nye styreren ble sykmeldt, skjedde det noe da stedfortrederen tok affære.

I november 2016 ble barnas far anmeldt for vold. Nå er begge foreldrene siktet for barnemishandling.

Vurderer å anmelde

Ifølge NRK har Bergen kommune gitt eieren av den private barnehagen tre tilsynspålegg. Det kan også bli aktuelt å anmeldte enkeltansatte i barnehagen.

– Vi vil ta en juridisk vurdering på det over påske. Det som har blitt lagt frem som et alternativ, er å følge det opp med det straffeloven sier om tjenesteforsømmelse, sa kommunaldirektør Trine Samuelsberg til NRK onsdag før påske.

Tone Strømøy, som er høyskolelektor ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, mener saken må få etterspill for ansatte i barnehagen.

– Både pedagogisk leder og styrer har et helt klart juridisk ansvar, sier Strømøy til NRK.

Beklager

Barnehageeieren beklager ifølge BA på det sterkeste det som har skjedd og sier at de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.

Ifølge BA har den første av styrerne som fikk melding om volden, gitt følgende forklaring på at hun ikke gikk videre med opplysningene:

«Feighet, lite relasjonelt mot og en veldig hyggelig familie».

Opplysningsplikt

Dette sier barnehageloven om opplysningsplikten:

§ 22 i Barnehageloven:

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS