Illustrasjonsfoto. Barnet på bildet har ingen tilknytning til denne aktuelle saken.
Illustrasjonsfoto. Barnet på bildet har ingen tilknytning til denne aktuelle saken.

Barnet fikk for lite søvn – kommunen nekter å innrette seg

Barnehagen opererer med faste sovetider. Det er ikke godt nok dersom enkeltbarn har behov for å sove på andre tidspunkt, fastslår Fylkesmannen i Troms. Nå har en kommune fått frist til 15. september med å endre rutinene. Men rådmannen nekter.

Publisert Sist oppdatert

Som barnehage.no skrev for to uker siden, mente foreldrene til en ettåring at barnet fikk for lite søvn i barnehagen. De klaget barnehagen inn for Fylkesmannen. I den foreløpige rapporten fikk de medhold.

Etter å ha vurdert innsigelsene til kommunen, slår Fylkesmannen i sin endelige rapport fast at den aktuelle kommunen ikke har forstått barnehageloven riktig.

Det er NRK som melder dette.

– Ettåringer er ulike, og det er ikke alltid mulig å si at fra klokka da og da skal det være sånn og sånn. Vi mener man må legge litt mer til rette for muligheten til hvile, samtidig som det er tilstrekkelig tid til å delta i fellesskapet, sier fungerende utdanningsdirektør i Troms, Eivind Bratsberg til NRK.

Kommunen har fått frist til 15. september med å rette det Fylkesmannen oppfatter som ulovlige forhold. Dersom forholdene ikke blir rettet innen fristen, vil Fylkesmannen vedta et pålegg om retting.

FNs barnekonvensjon

Fylkesmannen i Troms mener den kommunale barnehagen ikke har gjort tilstrekkelig for å tilpasse hverdagen til barnets individuelle behov. Kommunen fikk i slutten av mai forhåndsvarsel om et pålegg om å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf barnehageloven paragraf 8, jf paragraf 16.

Barnets rett til hvile framkommer også av FNs barnekonvensjon, påpekte Fylkesmannen i den foreløpige rapporten.

– For lite søvn

Det var etter at foreldrene til et barn på litt over ett år klaget barnehagen inn for Fylkesmannen at saken ble avdekket.

Foreldrene mener at barnet bærer preg av å få for lite søvn i barnehagen, og at dette påvirker resten av barnets døgn på en negativ måte.

Faste sovetider

Barnehagen har en dagsrytme der det er lagt inn rom for at barn kan sove to ganger i løpet av dagen, henholdsvis klokka 08.30 og 11.15/11.20.

Kommunen skrev etter Fylkesmannens tilsyn at barnehagen har utarbeidet et felles dagsrytme for å ivareta enkeltbarnets behov for å tilpasse seg fellesskapet, noe som den påpeker er viktig for barnets utvikling.

Overgangsordning

For det aktuelle barnet mener kommunen at barnehagen har oppfylt kravet om individuell tilpasning fordi barnehagen har vugget barnet i armene ved siden av madrassen til det sovnet og prøvd ut en overgangsordning i 14 dager hvor barnet ble lagt klokka 10.00.

Barnehagen har observert at barnet får søvn og er våken og glad.

– Oppfyller ikke lovens krav

Fylkesmannen skrev i den foreløpige rapporten at barnehagen ikke oppfyller lovens krav til individuell tilpasning dersom dette kun skjer i en begrenset periode, i dette tilfellet 14 dager, der målsettingen er å få barnet inn i barnehagens sovetider.

«Vurderingen av behovet for individuell tilpasning skjer kontinuerlig, og individuell tilpasning må gis så lenge barnet har behov for dette», heter det i Fylkesmannen i sin vurdering.

Rådmannen: – Gjør ikke rettinger

Rådmannen i den aktuelle Troms-kommunen gir overfor NRK uttrykk for at han er sterkt uenig i Fylkesmannens vurdering.

– Vi kommer derfor ikke til å gjennomføre de rettingene han ber oss om. Og skulle det komme et pålegg, er vi tydelig på at vi ønsker å bringe saken videre til overordnet barnehagemyndighet, sier rådmannen til NRK.

Rådmannen mener kommunen har ivaretatt individuelle tilpasninger for dem som har særskilte behov. Å tilrettelegge individuelt slik Fylkesmannen legger opp til, mener kommunen blir vanskelig.

– Vi gir barna en god start på barnehagelivet. Og om det er særtilfeller, så tar vi dem. Men vi mener at i denne saken var det ikke det, sier rådmannen til NRK.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS