Elaine Munthe er leder for NRLU og dekan ved UiS.
Elaine Munthe er leder for NRLU og dekan ved UiS.

Foreslår ny stilling i norske barnehager

Nasjonalt råd for lærerutdanningen ønsker å innføre en ny stillingskategori: Barnehagelektoren.

Publisert Sist oppdatert

Ivar Selmer-Olsen er prorektor på Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), og legger fram forslaget om en barnehagelektorutdanning sammen med dekan for lærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Knut Patrick Hanevik. Begge representerer Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU).

Les hele saken på Khrono.no.

Selmer-Olsen sier at etter fokus på kvalitet i barnehagene, og nå tilnærmet full barnehagedekning, er tiden inne for å satse på barnehagelektoren.

– Et framtidig mål om femårig barnehagelærerutdanning må stå fast, men realistisk sett kan et krav om femårig barnehagelærerutdanning se ut til å ligge så langt fram i tid at man bør se på mellomløsninger. Vi foreslår derfor å innføre en ny stillingskategori i barnehagene for personer med utdanning fra universitets- og høgskolesektoren: Barnehagelektor, og at det satses på utvikling av masterprogram for å imøtekomme dette basert på en gjennomgang av de mastergradsprogrammene som allerede er utviklet for barnehagefeltet.

NRLUs leder, Elaine Munthe, forteller etter ukas møter at hele rådet støttet opp under de strategier som Hanevik og Selmer-Olsen la fram om å utvikle en karrierevei til barnehagelektor.

– Det har vist seg vanskelig å få barnehagelærerne til å ta master, og det er ikke så veldig rart, de har jo ikke fått noen uttelling for slike valg rent karrieremessig. Å satse på master som kompetanseutviklingsstrategi vil gi mer systematisk kompetanseutvikling enn å tilby mange slags ulike kurs.

Munthe forteller at hun ser utspillet som svært spennende, og at det kan ses i sammenheng med retningen som blir streket opp av regjeringen i barnehagemeldingen.

Selmer-Olsen trekker også fram at med innføring av ny femårig utdanning for grunnskolelærere øker gapet mellom disse to utdanningene.

Han poengterer at man har mastertilbud i dag flere steder, men at utfordringen i dag er at de som først og fremst ser for seg å jobbe i barnehage og ikke bli høgskolelærere eller forskere, ikke har så mange karrieremuligheter.

Powered by Labrador CMS